Dossier: 130 anys de «El Pardalot» de Juan Cantó Francés

Amb permís de «Uzul El M’Selmin» oferim este dossier sobre altra obra molt volguda per La Primitiva, «El Pardalot», una de les obres mestres de Juan Cantó Francés

 

 

Pablo Martínez. Amb aquest petit fragment per cortesia de pagina66 arranquem el  dossier promès  centrat en el popurri de Cantó amb dades sobre el seu títol, composició i el detall d’algunes cròniques de l’època, incloent també dades i dates d’algunes de les múltiples audicions d’ella al llarg de la Història.

«El Pardalot d’Alcoy.-¿D’ahon bolè?-Del barranc del Sínc.-

¿Y com és que caigué y es féu a trosos?-Perquè li faltave la cue (cua).»

QUÉ ÉS EL “PARDALOT”?

Les ales del "pardalot" que apareixen en el blasó heràldic d'Alcoi, també han estat font d'inspiració per a les Festes de Moros i Cristians. Aquesta carrossa va aparèixer en la Retreta de 1921 amb la Filà Abencerrajes
Les ales del «pardalot» que apareixen en el blasó heràldic d’Alcoi, també han estat font d’inspiració per a les Festes de Moros i Cristians. Aquesta carrossa va aparèixer en la Retreta de 1921 amb la Filà Abencerrajes

Diverses són les interpretacions que, sobre el títol, fan diferents autors locals. Tant Rafael Coloma (1) com Adrián Miró (2) coincideixen. El primer comenta que “El Pardalot es una especie de blasón de Alcoy, representado por una gran ave, acaso una de las águilas que remontaban hasta no hace mucho, con majestuoso vuelo, los atrevidos picachos del Barranc del Cinc”, mentre que el segon indica “El título hace referencia a las dos alas que aparecen en el blasón del escudo heráldico de Alcoy que simbolizan la rapidez con que los alcoyanos fueron a ayudar a Jaime I en una situación difícil en Xixona o en Xàtiva”.

Altres mirades més poètiques sobre el títol procedeixen d’Adrián Espí Valdés (3) “Este “pardalot” es, acaso, el pájaro, el aguilucho pujante que revolotea sobre el emblemático Barranc del Cinc “picoteando” de aquí y de allá, buscando las esencias folklóricas de nuestra historia más humana, de esta tierra”, mentre que Ernesto Valor (4), entre diversos dels seus articles sobre l’obra la defineix com “el alma alcoyana hecha música, es la obra monumental de este insigne alcoyano que añorando su patria chica, la inmortaliza en el pentagrama a través de sus cantos”. Però, sens dubte, l’aportació més valuosa sobre l’origen del títol ens la va fer recientment el musicòleg i director de La Primitiva, Àngel Lluís Ferrando (5) en la seua conferència «Nadal, temps de música». Valuosa perque es plenament coherent amb l’esperit de l’obra, ja que ésta no deixa de ser un «divertimento» que regala Cantó quan vé de vacances a Alcoi des del Conservatori de Madrid.

Joaquim Martí Gadea (Balones, 1837-Mislata, 1920)

Ferrando parla de l’escriptor i filòleg valencià Manuel Sanchis Guarner, el qual reivindica la figura de Joaquim Martí Gadea, religiós i estudiós del folklore valencià entre els segles XIX i XX. Natural de Balones, va deixar una serie de costums, dits i refranys sobre el temperament i la llengua valencianes. Concretament, en el seu llibre «Tipos, modismes i coses rares i curioses de la terra del ge» comenta el «parlar xeu d’Alcoi» que es el parlar característic d’Alcoi en el que les «a» acaben en «e», el qual explica el refrany que apareix en la capsalera d’aquest dossier.

 La llegenda a la que fa referència el refrany la explica el mateix Gadea: «El Pardalot d’Alcoi és l’home sencill i massa crèdul, que per empenyar-se en voler conseguir una cosa imposible, s’esposa a un perill imminent y a una mort segura; y es referix al supost pardalot o sujècte imbècil o foll, que havent-se lligat a les espatlles dos canyiços, a conte d ‘ales, intentà pasar bolant el Barranch del Cinch, junt a dita ciutat, trencantse els canyiços i caent de repent al sòl del barranch, de quals resultes quedá tot estropejat y completament inútil. Esta lligenda, encara que parega inverosímil, nou’es si tenim em conte la gran misèria i crasa ignorancia que gineralment rodejen al home. No se sab la época ni qui fon el personaje objecte d’este modisme, però lo cert es que se propagá per tot el nostre reyne y encara porta rabo, qu’es per lo que nosatros l’ham incluit en estes fulles, cantantli de pas la cansó que seguix:

Portada del llibre "Tipos, modismes i coses curioses de la terra del ge" (1906) de Martí Gadea
Portada del llibre «Tipos, modismes i coses rares i curioses de la terra del ge» (1906) de Martí Gadea

«Pardalots com el de Alcoy / ni hiha prou per eixe món / lo qu’es que guarden la pell / y no son tan folls com ell fón».

 Per altra banda, el Diccionari Històric del Valencià Col.loquial de Joaquim Martí Mestre també defineix al «Pardalot d’Alcoi» com «home senzill i massa crèdul» fent referència a la mateixa llegenda, i existint referències d’ella al segle XVII.

No li faltava raó a Ernesto Valor en la seua apreciació, perquè només l’enyorança i la nostàlgia més pura poden fer extraure un simfonisme tan captivador i detallista de cants tan típicament alcoians i de la comarca. En aquest popurri apareixen els següents càntics: ”La samaritana”, “Gallineta cega”, “Tócame la pechina”, «Ta ni na ni na, socarrat de Cocentaina», “Cançó de Nadal (Los pastores que supieron)”, “Dança valenciana”, “El tío Pep se’n va a Muro”, «Pareu-me el carro», «Visantet, Visantot»,  «Ball de velles”, «De quin coloret la vols?», “Aquí venimos cantando”, «El boticari», “La Safanoria” i “Peret tot arrapat”.

 GALLINETA CEGA

Algunes de les melodíes populars de les que es nodreix "El Pardalot"
Algunes de les melodíes populars de les que es nodreix «El Pardalot»

Gallineta cega // puja-te’n al cel // i voràs a Sant Miquel

DE QUIN COLORET LA VOLS?

De quin coloret la vols // blanca o vermella? // jo vermelleta la vull // que el cor m’alegra

CANÇÓ DE NADAL

Aquí venimos cantando // a la señora María // que mo’s done l’asguinaldo // mas que siga una sardina

PERET

A Peret l’han trobat tot arrapat // perque juga en les xiques // el descarat

TA NI NA

Ta ni na, ni na // socarrat de Cocentaina // ta ni na, ni na // enficossos va venent

PAREU-ME EL CARRO

Pareu-me el carro // pareu-me el carro // que estic cansat. // Que estic cansat // de festejar

LES DIFERENTS ESTRENES DE «EL PARDALOT»

Rafael Pascual Pascual, director de La Primitiva en l'estrena de "El Pardalot"
Rafael Pascual Pascual, director de La Primitiva en les estrenes de «El Pardalot»

L’obra es va estrenar un divendres 27 d’agost de 1886 a la plaça de Sant Agustí (ara Plaça d’Espanya) enfront dels locals on es situava llavors Apolo tal i com informa el periòdic «El Serpis» en l’edició d’aquest día: «Hoy, mañana y pasado mañana por la noche tocará la música Primitiva, frente a la Sociedad Apolo, en la plaza de San Agustín. Esta noche se tocará el popurri de aires alcoyanos, de que tienen noticia nuestros lectores y que no es nuevo sino que lo escribió hace dos años el Sr. Cantó y fue estrenado en un concierto dado en aquella fecha en el Teatro Principal. La novedad es haberlo instrumentado para banda el mismo señor Cantó. Mañana se estrenará otra pieza nueva que se titula «La Pepa» y en todas las tres noches de música tocará La Primitiva lo más selecto de su extenso repertorio».

 El mateix diari en la seua edició del dia següent es fa ressó del clamorós èxit que va tindre la composició: «Anoche se vio muy favorecida la plaza de San Agustín con motivo de la música. El popurri del Sr. Cantó alcanzó un éxito tan completo, que tuvo que repetirse a instancias del público, que no cesó de palmotear hasta que obtuvo la repetición. En la instrumentación de esta pieza se demuestran una vez más las grandes dotes de nuestro compositor que adornan a nuestro amigo. Entre las piezas que la música Primitiva tocará esta noche figura la tan renombrada y aplaudida que lleva por título «Los cazadores en la montaña». No faltará de seguro, concurrencia».

Plaça Sant Agustí al 1898, on es va estrenar la versió de 1886
Plaça Sant Agustí al 1898, on es va estrenar la versió de 1886

Uns paràgrafs més avall del mateix diari, ens adonem que alguns desanpresius no feien gaire cas de les notes de La Primitiva: «Algunas señoras de las que anoche estuvieron paseando por la plaza de San Agustín, oyendo la música, han visto esta mañana que sus vestidos tenían algunos agujeros hechos con tijeras. Convendría que la policía procurara descubrir y hacer un escarmiento con los estúpidos autores de tal gracia».

 Aquesta versió original de l’obra és per a una formació de banda militar: requint, clarinets, saxòfons, cornetes, trompes, trombons, bombardins, baix i bateria; mentre que la que la banda toca en l’actualitat és tracta de una transcripció feta per Camilo Pérez Laporta a la qual s’afegeixen flautes, oboes, fiscorns, fagot i més saxòfons. D’aquesta transcripció no tenim data exacta, encara que se suposa que la realizaria mentre Laporta fora director de La Primitiva entre 1913 i 1917, any en qué li va arribar la mort.

Juan Cantó Francés (Alcoi, 1856-Madrid, 1903)
Juan Cantó apareix amb l’harmònium amb els seus alumnes Miguel Santonja i Rafael Gisbert a l’estrena del 1884

Tal com indicava la notícia de l’estrena de 1886, la primera versió de «El Pardalot» es tracta de una obra per a piano, harmònium i violí i interpretada pel mateix Cantó a l’harmònium i els seus alumnes Miguel Santonja al piano i Rafael Gisbert al violí sent estrenat al Teatre Principal el 5 de setembre de 1884 com ens torna a informar «El Serpis»: “Esta noche tendrá lugar en nuestro coliseo de la plaza del Carmen el concierto instrumental organizado por nuestros paisanos el distinguido maestro compositor y profesor del Conservatorio de Música de Madrid D. Juan Cantó y los laureados alumnos del mismo Conservatorio D. Miguel Santonja y D. Rafael Gisbert.

El programa para dicho concierto es de lo más selecto, contándose en él algunas preciosas composiciones del señor Cantó, entre las que llamará la atención el potpurrí titulado “El Pardalot” , en el que dicho señor ha recopilado 25 aires alcoyanos, constituyendo una verdadera joya musical”.

 L’èxit seria rotund com testifica  la crònica d’aquest concert aparegut altra vegada a «El Serpis» en la secció «Los Domingos del Serpis» de la seua edició del dia 7 signada amb el nom de «Alegrías»:

 

La Plaça del Carmen on veiem la façana del teatre a mà esquerra (Foto: J. Asorí, 1876)
La Plaça del Carmen on veiem la façana del teatre a mà esquerra (Foto: J. Asorí, 1876)

“Hay situaciones en la vida que son difíciles de describir, momentos en que sin darnos razón de ello nos olvidamos de todo lo que nos rodea; nuestro sentidos están paralizados, ni vemos ni oímos: todo nuestro ser, nuestra inteligencia y nuestra atención están fijas en un objeto del que no se apartan ni un momento. Esto me sucedía en la velada musical que tuvo lugar anteanoche.

Atento e inmóvil escuchaba los melodiosos acordes arrancados por las manos de los artistas a sus instrumentos; todos mis sentidos estaban concentrados en un punto, en la música. e irresistiblemente, cual pedazo de acero arrastrado por la viva atracción de poderoso imán, me levantaba del asiento atraído por el encanto que en mí producían las arrebatadoras notas que al piano, al armonium y al violín arrancaban los héroes de la fiesta, señores Cantó, Santonja y Gisbert.

Nada tan bello ni tan agradable como el aspecto que presentaba nuestro coliseo en la noche de anteayer. La sala brillante y profusamente iluminada y la extremada belleza de nuestras paisanas que parecía que habían asistido a dicho acto por disputarse el galardón a la hermosura, me recordaban las escenas fantásticas de “Las mil y una noches”. El escenario presentaba un aspecto deslumbrador, representando un ameno jardín iluminado a la veneciana.

Portada original de "El Pardalot"
Portada original de «El Pardalot»

La orquesta de la música Primitiva de esta ciudad, bajo la batuta de su ilustrado director D. Rafael Pascual, ejecutó con una afinación y maestría propia de artistas renombrados, la “Marcha Heroica” de Saint-Saens y la Tanda de Valses “Les Sourires” de Waldteufel, mereciendo justos aplausos.

El laureado alumno del Conservatorio de Música de Madrid L. Miguel Santonja ejecutó magistralmente un “Capriccio brillante en si” de Mendelssohn y una “Tarantella” de Golskalk. Ambas obras fueron calurosamente aplaudidas por el público que admiraba los rápidos progresos del señor Santonja, quien complació a los concurrentes, repitiendo la segunda de las mencionadas obras.

Un precioso nocturno de Monasterio y el preludio del tercer acto de “El anillo de hierro”, de Marqués, fueron las obras que con una precisión admirable y una agilidad asombrosa nos dejó oir también el laureado del mismo Conservatorio, don Rafael Gisbert acompañado al piano por el señor Santonja.

El señor Gisbert si continúa por el camino empezado, podrá rivalizar con los primeros concertistas de violín. Su ejecución es limpia y ágil, de sus dedos brotan las notas en torrente vertiginoso, su posición es académica, su escuela, la de Monasterio. El señor Gisbert es una verdadera esperanza del arte.

"El palco del Principal" pintat per Fernando Cabrera en 1885 i influït per la pintura impressionista francesa ens dóna una idea de l'atmosfera que es respirava en l'estrena de 1884i influït per la pintura impressionista francesa ens dóna una idea de l'atmosfera que es respirava en l'estrena de 1884 i influït per la pintura impressionista francesa ens dóna una idea de l'atmosfera que es respirava en l'estrena de 1884 i influït per la pintura impressionista francesa ens dóna una idea de l'atmosfera que es respirava en l'estrena de 1884
«El palco del Principal» pintat per Fernando Cabrera en 1885 i influït per la pintura impressionista francesa ens dóna una idea de l’atmosfera que es respirava en l’estrena de 1884

Dichos señores, Santonja y Gisbert, en unión del ya conocido y reputado maestro compositor y profesor del citado Conservatorio de Música, don Juan Cantó, nos dejaron una preciosa “Polaka de concierto” original de dicho profesor que fue calurosamente aplaudida.

Pero lo que más halagó al público por su artística combinación, fue el popurrí “El Pardalot”, en el que señor Cantó ha recopilado 25 aires alcoyanos y que fue ejecutado a piano, armonium y violín por los señores precitados.

Cada vez que llegaba a oídos del público algún canto de los que en tiempos pasados han sido peculiares de nuestra ciudad, prorrumpía la concurrencia en aclamaciones de entusiasmo; cada vez que por medio de dicha composición recordaban los espectadores algunas tonadillas de las que durante un tiempo han sido el canto popular, se saludaba al autor del popurrí con salvas de aplausos y bravos entusiastas.

Como era de suponer, dicha composición fue repetida a instancias del entusiasmado público.

La tercera parte del concierto la formaron un “Capricho instrumental para Orquesta” que fue estrenada por la Sociedad de Conciertos de Madrid en la última temporada, mereciendo los honores de la repetición, y la graciosa y nunca bien ponderada “Marcha instrumental” para orquesta y banda, ambas obras originales del señor Cantó.

Si el buen nombre que este señor ha conseguido crearse en Madrid no fuera ya bastante para que sus obras fueran reputadas como magistrales, me detendría en tributarle algunos justos aunque siempre pálidos elogios. Por ello sólo diré con respecto a la “Marcha instrumental” , especialmente que nada tiene que envidiar a las producciones de los grandes maestros, siendo su instrumentación notabilísima y de gran efecto el conjunto. Fue repetida entre aplausos.

¿Qué he de añadir, después del triunfo obtenido por nuestros paisanos, los artistas señores Cantó, Santonja y Gisbert, que no resulte pálido y discordante con relación a las exclamaciones de entusiasmo con que la concurrencia que asistió al concierto saludó a los mencionados señores? Nada: Acabaré, pues, estas líneas dando mi más cordial y desapasionada enhorabuena a los héroes de la fiesta, haciendo constar que la velada que ellos organizaron constituye una página de oro en la histórica artística de nuestra amada Alcoy y acreditan que alguna vez se es profeta en su propia patria”.

ALEGRÍAS

ALGUNES AUDICIONS HISTÒRIQUES DE «EL PARDALOT» AL LLARG DE LA HISTÒRIA

29-12-2006: Darrer concert de Gregorio Casasempere
29-12-2006: Darrer concert de Gregorio Casasempere (Foto: Xavi Terol)

Ja hem esmentat abans que l’obra és una de les més volgudes per la banda, per això que ha sigut interpretada infinitat de vegades, sobretot, en els darrers anys, per Nadal. Per aquest motiu, és normal que la gent la relacione en estes dates tan assenyalades, encara que es tracta d’un error, ja que en l’obra tan sols apareixen dues Nadaletes. També hi ha que afegir que les estrenes van ser en ple estiu.

 A banda dels estrenes que hem parlat ja del 5 de setembre de 1884 i del 27 d’agost de 1886, aquestes són algunes de les més importants amb data, lloc i director de la banda d’aleshores:

23/09/1884, Teatre Principal, Rafael Pascual Pascual. El motiu del concert és recaptar fons per a la construcció de la Casa dels Desemparats. Entres altres, s’interpreta: «Marcha Heroica» de Saint Saens amb la participació, altra vegada, dels alumnes de Cantó  Miguel Santonja i Rafael Gisbert tocant «Quint concert» de Herz o «Capricho instrumental» i «Marxa instrumental» de Cantó. (El  Serpis, 24/09/1884)

7/07/1885, Cercle Industrial. No és un concert de la banda propiament dit, es tracta de «una velada lírico-literaria organizada por algunos jóvenes de la buena sociedad alcoyana, con objeto de allegar recursos,  con que socorrer a los desgraciados de la vila de Muro». Es refereix al brot de còlera que assolava a Alcoi i que es va acarnissar a Muro. El periòdic cita als senyors Cantó (D.J. i D.F.), pensem que es tracta de Juan Cantó i de son pare Francisco Cantó, juntament als alumnes Monllor i Santonja. (El Serpis, 7/07/1885).

– 21/08/1887, Parterre, Rafael Pascual Pascual. Programa, entre altres: «Doña Juanita» de Suppé, «Tanda de valses» de Wadteufel o «Frances, el gastador» de Cutner. (El Serpis, 21/08/1887)

– 19/08/1916, Glorieta, Camilo Pérez Laporta. Programa, entre altres: «Saludo al arte» de Camilo Pérez Monllor, «Suite napolitana» de Tosti o «La canción del Harem» de Pérez Laporta. És probable que en aquest concert començara a interpretar-se la transcripció de Pérez Laporta.

Programa de mà del concert del 05/05/1940
Programa de mà del concert del 05/05/1940

-05/05/1940, Teatre Calderón, Camilo Pérez Monllor. Sent ja director Fernando de Mora Carbonell, es va celebrar aquest concert en homenatge a Camilo Pérez Monllor dirigit per ell mateix i organitzat per la Jefatura Local de Propaganda. Programa, entre altres, «La Alcazaba» de Evaristo Pérez Monllor, «Andante y Polonesa» de Juan Cantó o «Capricho español» del mateix Pérez Monllor. Recordem que va ser director de la banda entre 1928 i 1933.

-13/12/1953, Cinema Goya, Fernando de Mora Carbonell. La segona part d’aquest concert va estar dedicada a la memòria de Juan Cantó pel cinquantenari de la seva mort, interpretant-se juntament amb «El Pardalot», «Mahomet», «Serenata española» y «Andante y Polonesa».

-19/03/1957, Teatre Calderón, Fernando de Mora Carbonell. Concert dedicat a la música valenciana amb «Día de Pascua en Catarroja» de José Manuel Izquierdo, «Una nit d’Albaes» de Salvador Giner Vidal o «Lo cant del valencià» de Pedro Sosa.

-08/06/1975, Teatro Circo, Jaime Lloret Miralles. Homenatge a compositors alcoians on tambe apareix «La despedida de Abu-Abdalá» de Gonzalo Blanes.

-Entre maig i juny de 1980, concerts pels barris d’Alcoi pel 150º Aniversari de la fundació de la banda, Gregorio Casasempere Gisbert. «En un mercado persa» de Albert W. Ketelbey, «Canto a Murcia» de la sarsuela «La parranda» de Francisco Alonso, «Himno a Alcoy» de José Jordá, entre altres.

Presentació del "Cançoneret alcoià" d'Ernesto Valor (Foto: Paco Grau. Arxiu: Fototeca Municipal)
3-10-1980: Presentació del «Cançoneret alcoià» d’Ernesto Valor (Foto: Paco Grau. Arxiu: Fototeca Municipal)

-03-10/1980, vestíbul del Monte de Piedad d’Alacant i Murcia, Gregorio Casasempere Gisbert. Es presenta el llibre d’Ernesto Valor «Cançoneret alcoià», i la banda fa un mini-concert amb «El Noticiero Regional» d’Evaristo Pérez Monllor» i «El Pardalot».

 Les següentes audicions apareixen  en els concerts de Nadals de 1991, 1995, 1997, 1999, 2000, 2005 i el 29 de desembre de 2006, amb el mateix escenari de 1980, es celebra un concert de cloenda de la celebració del 175º aniversari de la fundació de la banda donant gracies als patrocinadors (La Unión Alcoyana, CAM i l’Ajuntament.) amb un programa que consta de «El Pardalot» i «L’Entrà dels Reis». Queda per a la Història que va ser el darrer concert dirigit per Gregorio Casasempere Gisbert.

29-12-2006: En el transcurs del darrer concert dirigit per Gregorio Casasempere es demanava un minut de silenci per la mort del cofundador de La Cazuela, Mario Silvestre Pons
29-12-2006: En el transcurs del darrer concert dirigit per Gregorio Casasempere es demanava un minut de silenci per la mort del cofundador de La Cazuela, Mario Silvestre Pons (Foto: Xavi Terol)

-19/12/2010, Teatre Calderón, Àngel Lluís Ferrando Morales. Concert benèfic a càrrec de les tres bandes pel 125º Aniversari de la Cavalcada dels Reis Mags d’Alcoi. Dues obres: «El Pardalot» i «L’Entrà dels reis«. El video (cortesia de pagina66) pertany a aquest concert.

-09/10/2014, Plaça Ferrándiz y Carbonell, Àngel Lluís Ferrando Morales. Concert pel Dia de la Comunitat Valenciana amb obres de temàtica valenciana com «Pepe el Rompe» de Ramón García, «Tabal i saragüells» de Mario Roig o «El tío Colau» de Camilo Pérez Monllor. «El Pardalot» va estar acompanyada del Grup de Danses El Carrascal.

**********

 (1) Extret de “Juan Cantó, artista muy laborioso” (pag. 156-157) (Ed. Asociación de San Jorge, 1982)

 (2) Extret del text “La Nostra Música, de Juan Cantó a Carlos Palacio” inclòs en el CD “La Nostra Música” (2000) enregistrat  per la Corporación Musical Primitiva

 (3) Article «El Pardalot» publicat pel periòdic «Ciudad» el 9 de febrer de 2008.

 (4) Article “Juan Cantó en el centenario de su nacimiento” publicat a la Revista de Festes del 1957.

 (5) Conferència «Nadal, temps de música» a càrrec d’Àngel Lluís Ferrando el passat 18 de desembre de 2014.

 La resta de dades han estat extrets de l’hemeroteca de la Biblioteca Municipal central d’Alcoi i de l’arxiu de la Corporación Musical Primitiva.

AGRAÏMENTS

 Agrair molt l’ajuda que m’han prestat a confeccionar aquest dossier a Antonio Adamuz, Pepe González, Josep Lluís Santonja, José María Valls Satorres, Xavi Terol, Paco Grau, i sobre tot, a les indicacions i orientacions de Jaume Jordi Ferrando i Àngel Lluís Ferrando.

***********

9-10-14: Darrera audicó fins el moment de "El Pardalot" (Foto: Diego Valor)
9-10-14: Darrera audició fins el moment de «El Pardalot» (Foto: Diego Valor)

Una respuesta a «Dossier: 130 anys de «El Pardalot» de Juan Cantó Francés»

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: