Dossier: José Seva Cabrera, el músic, compositor i humanista oblidat

 Josep Lluis Santonja CardonaPMB. Con permiso de su autor, recuperamos este texto de Josep Lluís Santonja, director de l’Arxiu Municipal, en el que realiza una biografía del músico José Seva Cabrera, director de nuestra banda entre 1897 y 1902, del cual se cumplió el centenario de su muerte el año pasado.  Este colaboración fue emitida por Radio Alcoy el pasado 11 de abril de 2022 en el programa Cròniques alcoianes.

 

Segons el musicòleg Ernesto Valor, el mestre Seva Cabrera és un dels músics que brillen amb llum pròpia a l’Alcoi de finals del segle XIX. És un músic format com tants altres en les bandes locals, però que aprofita el seu cosmopolitisme per a viatjar a París i aprendre dels compositors francesos.

José Seva CabreraAmb tot just 25 anys, Seva Cabrera assumeix la subdirecció de la Corporació Musical Primitiva, de la qual arriba a ser director posteriorment durant un breu període, càrrec que deixa per a impulsar l’efímera banda de la Societat El Trabajo.

Era cosí germà del pintor Fernando Cabrera, qui li pinta un xicotet retrat amb la dedicatòria autògrafa A mi querido Pepe. El mestre tenia una acadèmia de música i un establiment de venda i lloguer d’instruments musicals i pianos en l’antic carrer de Sant Llorenç, on venia també mètodes de solfeig i partitures.

Formava part de l’avançat cercle de lliurepensadors que nodrixen el republicanisme alcoià a cavall dels segles XIX i XX, i que acabaran donant pas a partits polítics encara vigents com el Partit Socialista. De fet estava casat amb la germana del fundador de l’Agrupació Socialista d’Alcoi, Teresa Laliga.

Com a membre del Partit Radical, el mestre Seva va entrar com a regidor a l’Ajuntament d’Alcoi en 1911. Per això el mestre Valls Satorres li atribueix a ell la creació de la Festa del Pasdoble, en 1912. Cosa lògica que un músic crearà la festa dels músics per excel·lència.

Seva Cabrera va ser també compositor de peces de música festera com El Judío, L’Alferis o la que dedica al seu cosí germà, el pintor Cabrera, El nuevo castillo en 1895, possiblement perquè aquest any 1895 és, precisament, quan s’inaugura el nou castell de festes segons el disseny del mestre Cabrera.

Finalment, el mestre Seva Cabrera va morir el dijous 30 de març de 1922, als 57 anys, en una propietat que tenia en Els Algars, on s’havia retirat. El seu cos va ser traslladat a Alcoi i respectant els seus ideals, se li va oferir un enterrament civil, cosa fins aleshores poc habitual i que va provocar una intensa campanya de la premsa conservadora local.

Dossier: Origen de la banda. La primera organització de la Banda Primitiva d’Alcoi al 1798

Jaume Jordi i Àngel Lluís Ferrando Morales escriuen aquest article al voltant dels origens de la banda gràcies a la troballa del professor bocairentí Josep Vicent Ferre. El text va ser publicat en El Nostre el passat dissabte 14 de gener 

Jaume Jordi i Àngel Lluís Ferrando.  Se sabia que la Música Primitiva d’Alcoi era antiga i la voluntat d’aclarir les circumstàncies de l’inici de la seua activitat ha estat motiu d’estudi per diferents persones des de diferents punts de vista, les quals entre d’un munt de dades han proposat diferents possibles dates per a la seua formació. Es tracta d’un interés lògic doncs les bandes de música són entitats representatives del poble valencià, no debades van estar declarades Bé d’Interès Cultural i recentment Manifestació del Patrimoni Cultural Immaterial. En conseqüència l’origen de La Primitiva i per extensió de les bandes alcoianes és assumpte d’interès que no pot ser circumscrit només a la ciutat d’Alcoi.

Protocol_1798
Protocol notrial conservat a l’Arxiu Municipal d’Alcoi en el quel s’estableix l’inici formald e la música de banda a la ciutat

Fins ara però, ha estat impossible establir una data amb certesa doncs no es comptava amb un document de caràcter fundacional. Diem fins ara perquè el document que ve a aclarir els dubtes ha estat finalment trobat gràcies a la recerca del bocairentí Josep Vicent Ferre, qui molt amablement ens l’ha passat per tal de donar-lo a conèixer i a qui, des d’ací volem agrair la seua tasca investigadora i el seu gest generós. Així, com si d’un regal de Reis es tractés, des de l’altra banda de la Mariola ens ha arribat la referència al document fundacional de la primera banda d’Alcoi.

El 18 de març de 1798, deu músics van anar al notari Vicente Morant qui arreplega en el seu protocol notarial, conservat a l’Arxiu Municipal d’Alcoi,[1] el conveni que van establir entre d’ells per tal de «formar una Compañía de Música u Orquesta completa de Instrumentos de ayre, Platillos, Bombo y Ferrillos», i que per a  que la Música «se fundase sobre un pie sólido y firme, para su perpetua duración» havien determinat «formarla sobre algunos capítulos y condiciones que les sirvan de Arancel y norma, governándose por ellos». No es tracta ara d’estudiar aquests 17 capítols que a modo d’estatuts fundacionals es van donar els músics alcoians, val però a referenciar alguns aspectes per tal de contextualitzar el document notarial amb allò conegut fins al moment.

Encara no fa un any presentàvem una troballa notòria a l’Arxiu Històric Municipal de Cocentaina, l’acord de contractació de “la música del Bombo de la Villa de Alcoy, añadiendo dos violines y dos trompas” datada el 14 de juliol de 1791.[2] Ara el context històric és el mateix, un moment en el qual coexisteix la banda –novedosa formació musical– amb la tradicional capella. Els músics que van al notari el 1798 declaren estar instruïts en “Música de Cuerdas y Cantado” i a més regulen la possible participació dels instruments de corda en la nova formació reconeixent-los el dret a mantenir l’estatus anterior. Val a dir que aquest tractament diferenciat, almenys pel que fa a la comptabilitat i els períodes de liquidació, està documentat en la Música Vella fins al segle XX.

Estem doncs davant d’un document que representa un punt d’inflexió: el moment en el qual músics formats en corda i cant, acorden crear una Música u Orquestra amb instruments de vent i percussió. És una ferma aposta per allò que coneixem com a banda de música i que per presentar-se tant decidida i en data tan matinera, no pot deixar de sorprendre. De fet, sembla disposen de instruments i fan menció expressa a la propietat del bombo, per la qual cosa entenem que amb aquest acord estan confirmant-se en una activitat que venen fent i que consideren deuen dotar d’organització a partir de l’experiència prèvia.

També crida l’atenció el caràcter democràtic que manifesten els 10 atorgants, i el seu nivell cultural per damunt de la mitjana del seu temps, doncs, Joaquín García, Josef Cantó, Josef Jordá, Thomas Lario, Christoval Miró, Miguel Ripoll, Salvador Colomina, Josef Botella, Josef Pastor i Josef Verdú signen l’acta notarial, i només Pastor necessita d’un testimoni que signe per ell. D’aquests noms val, en un primer moment a destacar la figura de Josep Cantó qui deixará constància de l’activitat musical al teatre alcoià des del 1825 en la seua singular llibreta[3] i encetarà la coneguda nissaga musical dels Cantó al sí de La Primitiva.

El proper 18 de març s’acompliran 225 anys de l’atorgament de l’escriptura notarial que marca l’inici formal de la música de banda a la aleshores Vila d’Alcoi del Regne de València, un fet que contribueix a assolir les comarques centrals com a bressol de les actuals societats musicals valencianes. 225 anys que fan a la Música que, després al formar-se una de Nova, s’anomenarà Vella o Primitiva una de les institucions més longeves de la nostra terra. I és que podem patir de moltes coses, però viure sense música no s’ho podem permetre.

Arxiu Municipal d’Alcoi, Protocol Notarial de Vicente Morant, sign. 001188, ff. 35r-38v.

Convenio: Joaquín García, Josef Cantó y otros.

En la Villa de Alcoy a los diez y ocho días del mes de Marzo de mil setecientos noventa y ocho: Antemi el Escribano y testigos infraescritos, comparecieron Joaquín García Maestro Sastre, Josef Cantó de Josef Chocolatero, Josef Jordá, Thomas Lario Cardadores, Christoval Miró Soltero, Miguel Ripoll Carpintero, Salvador Colomina Zapatero Josef Botella Prensador, Josef Pastor y Josef Verdú Cardadores, todos vecinos de la misma y dixeron:

Que por quanto de muchos años a esta parte se havian dedicado a exercitarse en la Música de Cuerdas y Cantado pero sin ninguna unión ni subordinación, manteniéndose cada uno libre para practicar lo que se le antojase, y como de ello no les resultase ninguna utilidad ni el menor adelantamiento en este Ramo; haviendo deliberado maduramente sobre el asunto, havian resuelto formar una Compañía de Música u Orquesta completa de Instrumentos de ayre, Platillos, Bombo y Ferrillos, y para evitar, y vencer las muchas dificultades y reparos que se ofrecian, de las que indispensablemente havian de seguirse en lo sucesivo discordias y deshuniones entre los Comparecientes, y a fin de que dicha Compañía se fundase sobre un pie sólido y firme, para su perpetua duración, unánimes y conformes havian resuelto y determinado formarla sobre algunos capítulos y condiciones que les sirvan de Arancel y norma, governándose por ellos, y ciñéndose a su exacta observación, con lo qual podrán lograr, no solo el aumento y adelantamientos de dicha Compañía en la Música, si que también con este prudente medio se evitaran dudas y qüestiones en lo succesivo; y por tanto llevándolo a efecto, por la presente y su tenor todos de mancomun et insolidum otorgan que forman, y establecen dicha Compañía de Música, bajo los pactos y condiciones siguientes.

Primeramente: Es pacto y condición que siendo preciso para el buen orden y gobierno de dicha Compañía, el tener Maestros directores que la dirijan, para el devido acierto en todas sus funciones y asuntos; conformándose todos en esta parte, en su virtud nombran en tales Maestros Directores de ella, a Joaquín Garcia, y Josef Cantó, respeto de ser los más hábiles, y estar mejor instruhidos en todas las partes de la Música; prometiendo como prometen todos los demás Individuos de esta Compañía, cumplir sus órdenes y disposiciones relativas al buen orden, acierto y lucimiento de las funciones, y a la conservación de la misma compañía.

2º Otrosi: Es pacto y condición que los Directores, tengan expresa obligación de instruhir, y enseñar a los demás Individuos de la Compañía que ahora lo son y en adelante se admitieren, a saber: Joaquín García de Trompa, Solfa y Cantado; y Josef Canto de clarinete y Pito; imponiéndoseles a ambos el cargo de buscar y proporcionar Papeles para todos de Tocatas nuevas, y conservarlos; por cuyo trabajo y costo cobraran una porción más de cada función a que asista toda la Música completa, la que se partirá por mitad entre los dos; y no cumpliendo con dichas obligaciones con la exactitud que corresponde, por la menor falta que se les observe en esta parte, podrán ser depuestos por los demás Individuos de la Compañía, y pasar a nombrar otros en su lugar.

3º Otrosi: Es pacto convenido, que cada uno de los Individuos de la Compañía tenga obligación indispensable de tener, y conservar el Instrumento peculiar que le corresponde, corriente, y en disposición de poder trabajar con él en las funciones; y en el caso de rompérsele a alguno, lo deverá componer sin dilación, y dentro el termino preciso que por dichos Directores se les señale para su composición; durante cuyo tiempo cobrará su Porción correspondiente como todos los demás Compañeros en todas las funciones que ocurran; pero si por su morosidad, desidia, o siniestra intención, no lo cumpliese dentro el tiempo señalado por los Directores, quedará privado de concurrir a las funciones, y de percibir su parte hasta tenerlo compuesto y corriente a satisfacción de los mismos.

4º Otrosi: Es pacto convenido, que siempre y quando ocurra alguna función de Papeles nuevos, tendrán los Directores la precisa obligación de repartirlo quince días antes a todos los Individuos de la Compañía, a fin de que puedan estudiarlos, e instruhirse bien de ellos, para poder desempeñar exactamente su obligación.

5º Otrosi: Es pacto convenido, que si por qualquiera de los Directores se avisase para tener Ensayo, el Individuo que faltare al sitio y hora señalado, ha de incurrir, y pagar la Multa que aquellos le impongan, con tal que no exceda esta de veinte y quatro maravedís, y que dicha falta no sea por causa de enfermedad u otra legitima, pues en tal caso, avisando de su indisposición, o impedimento a los directores, quedará libre de su pago: deviendo advertirse, de que solo concurrirán a dichos Ensayos, los Instrumentos que los referidos Directores estimen por conveniente, o que juzguen tener mayor necesidad de ensayarse.

6º Otrosi: Es pacto convenido: que ningún Individuo de esta Compañía pueda ajustar ninguna función de Música con Persona alguna por quedar reservada esta facultad únicamente a los Directores; deviendo estar y pasar todos por lo que estos contrataren y ajustaren, sin la menor replica ni contradicción, acudiendo a donde se les ordene, y cumplir cada uno con su obligación. Pero si ocurriese que algún Sugeto solicitase función, y por tener los Directores enemiga con él, no quedase ajustada la Música por dicha causal, contra la utilidad común de la Compañía, en tal caso tendrán facultad los demás Individuos de ella, para obligar a los Directores, a que la ajusten, y a todos los Individuos a concurrir a la función, aunque el solicitante de ella sea enemigo de qualquiera de los Músicos.

7º Otrosi: Con pacto, que si alguno de dichos Individuos fuese tan inaplicado que por ello no aprendiese a tocar su peculiar Instrumento con la destreza que corresponde, precedidas algunas Amonestaciones por los Directores, y no se enmendase; en su rebeldía determinará la compañía lo que tuviere por conveniente, procediendo por votada; y si resultase por mayoría de votos su exclusión, se le despedirá de la Compañía, con la hurbanidad y modos más suaves, sin exasperarle con palabras ni expresiones ofensivas.

8º Otrosi: Es pacto convenido, que si alguno de los Individuos quiciese separarse de la Compañía, ha de manifestar motivo grave: y si fuese sin causa suficiente, o sin ninguna por solo su capricho, y voluntariedad, deverá poner otro sugeto hábil en su lugar, a contento y satisfacción de los demás, sin cuyo requisito no ha de poder desistirse de la Compañía.

9º Otrosi: Es pacto convenido, que si se avisase por los Directores a función de Música llena, y en dicha ocurrencia, se hallase algún Individuo enfermo, y en términos que no le sea posible asistir, cobrará su Porción como si realmente huviese asistido.

10º Otrosi: Es pacto convenido, que el primer clarinete ha de dar el Tono, y romper las Tocatas que todos sepan, y constándole que algún Individuo de la Música no tiene arreglados sus tonos por alguna casualidad o rompimiento de estos, no podrá romper tocata alguna bajo de cuya inteligencia y excepción, estarán todos los Individuos obligados a sugetarse a su voz, y a no pedir tocata alguna, bajo la multa establecida.

11 Otrosi: Es pacto convenido, que a fin de precaver y evitar las discordias y litigios que en lo sucesivo puedan suscitarse entre los Individuos de esta Compañía y de correr con la mayor uniformidad, han resuelto, y determinado, se observe por punto general: que siempre y quando se proporciones alguna función, en la que expresamente se pida la concurrencia del Bombo, han de concurrir también con presición, todos los Instrumentos de ayre, como son: Clarinetes, Trompas, Flautines, Bajo, Platillos, y Ferrillos, no siendo funcion de Iglesia: pero si lo fuese, solo hiran los Instrumentos que se pidan por el que los llamase, sin que los demás de la Compañía puedan oponerse, ni pretender igual derecho; quedando en libertad los no llamados de hir a otras Iglesias a donde se les llame: Y si ocurriese de que los Individuos de Instrumentos pedidos, bajo el pretexto de que son llamados a función de Iglesia fuesen a tocar en funciones profanas, en este caso, a más de quedar obligados a repartir el tanto que ganasen entre todos los demás Compañeros en la forma establecida en los Capítulos anteriores, serán despedidos de esta Compañía, para que dicho castigo sirva de escarmiento, y freno a los demás.

12º Otrosi: Es pacto convenido que qualquiera de los Individuos de la Compañía que no estuviese suficientemente hábil para tocar en las funciones públicas como los demás; sin embargo que tendrá precisa obligación de concurrir a todas las funciones, y Ensayos para habilitarse, no ha de poder percibir Porción alguna, hasta que lo esté a dictamen de los Directores. Y si ocurriese salir esta Compañía Música a alguna función fuera de esta Villa, deverá también acompañar a los demás, quedando al libre arbitrio de estos darle la gratificación que les parezca según su trabajo; pero no ha de poder pedirla en manera alguna de Justicia, aunque no se le diese.

13º Otrosi: Es pacto convenido, que si en lo sucesivo tuviese a bien la Compañía de recibir algún otro sugeto para su mayor aumento, y lucimiento, se acordará, y executará su admisión por común consentimiento, y aprovación de todos sus Individuos.

14º Otrosi: Es pacto convenido, que en atención a que el Bombo, y Ferrillos son propios de algunos de los Individuos de la Compañía por haverlos comprado de su dinero, y que los sugetos que han de tocarlos no tienen parte ninguna de ellos, ha de separarse a beneficio de sus dueños una quarta parte de los productos correspondientes al Bombo, y la mitad de los tocantes a los Ferrillos en todas las funciones; y en caso de que alguno, o todos los demás compañeros quiciesen tener parte en los útiles de dichos Instrumentos, y ser sus Condueños, pagando ante todo la parte que les corresponda de su valor a los propietarios, serán admitidos a la percepción de sus productos los que lo efectuaren.

15º Otrosi: Es pacto convenido que los capítulos arriba incertos solo sean y se entiendan obligatorios a su observancia por lo que mira a los Instrumentos de Ayre Bombo, Platillos y Ferrillos, y no por lo respectante a los Instrumentos de Cuerda, pues estos quedan separados, y con su anterior entera libertad para hir a tocar a las funciones a que sean llamados; con el bien entendido, que en caso de necesitar en las funciones particulares de estos algunos Instrumentos de Cuerda, si lo pueden suplir los Individuos de esta Compañía no podrán por ningún pretexto valerse de otro Individuo alguno de fuera de ella; y si se pidiere algún Instrumento de Ayre de los de la misma Compañía, podrá acudir solamente a la función u Orquesta que sea preciso tocar sobre la parte, o bien que el Clarinete toque Papel de Abue, o traveseras a hacer Papel de Violin u otros que les quepan, y no de otra forma.

16º Otrosi: Es pacto convenido, que siempre, y quando tenga por conveniente la Compañía en lo succesivo; innovar en los antecedentes Capítulos, quitando, o añadiendo parte, o todo de alguno de ellos, o establecer otros de nuevo, se reserva este derecho executándolo precisamente con unánime consentimiento, y aprovación de todos los Individuos de la Compañía.

17º Otrosi y últimamente: es pacto convenido, que todos y cada uno de los antecedentes capítulo sean executivos y obligatorios a su complimiento a todos los Individuos de la Compañía, y los transgresores de uno o más de ellos, serán expelidos sin otra formalidad que la de determinarlo aquellos en Junta plena.

Baxo cuyos pactos, capítulos y condiciones, expresaron los Comparecientes, que establecían y formavan, la referida Compañía Música obligándose a estar y pasar por ellos literalmente, en el modo, y forma con que están concebidos, y prometieron no oponerse a su contexto, contradecirlos ni impugnarlos ahora, ni en tiempo alguno, por ningún motivo, pretexto o causa, antes bien quieren sean válidos y subsistentes en todas sus partes, como a hechos por su unánime consentimiento y voluntad. Y a su firmeza obligaron sus Personas y Bienes havidos y por haver. Y dieron poder a las Justicias de S.M. de qualquier parte sean, y en especial a las de esta Villa, a cuya Jurisdicción se sometieron, renunciaron el propio fuero y domicilio, y otro que de nuevo ganaren; la Ley: si convenerit de Jurisdictionae omnium Judicum, la última Pragmática de las sumiciones, queriendo a su cumplimiento ser apremiados por todo rigor de derecho como por sentencia definitiva pasada en Juzgado y consentida. Así lo otorgaron siendo testigos Antonio Colomer, y Ignacio Perez […] oficiales de Pluma de esta Villa vecinos. Y los otorgantes (a quienes yo el Escribano doy fe conozco) lo firmaron todos excepto Josef Pastor que dixo no saber a cuyos ruegos lo hizo uno de los Testigos; de que doy fe.

[1]Arxiu Municipal d’Alcoi, Protocol Notarial de Vicente Morant, sign. 1188, ff. 35r-38v, copia digital disponible on-line en https://bivia.info

[2] Una troballa notòria : La Banda Primitiva d’Alcoi a Cocentaina (1791), El Nostre, extra Sant Jordi 2022.

[3] CANTÓ, José (2011), Libro de las Noticias de Las Comedia quesean Representado desde el año 1825 hasta la Orapresente [ca.1825-1848], Alcoy, Llorens Libreros, p. 121

 

«Repàs de Rams», a la Fira del Llibre en Valencià

El llibre torna al públic en el marc de la Fira del Llibre del 9 d’octubre

Portades_Repàs de RamsCIM Apolo. Una nova oportunitat per a aconseguir la història dels concerts festers de La Primitiva de Diumenge de Rams. El llibre Repàs de Rams, 80 anys de música festera amb La Primitiva, editat per Més Ciutat, S.A. estarà disponible a la Fira del Llibre en Valencià, la qual es celebrarà a la Avinguda del País valencià, a l’altura del Centre Cultural Mario Silvestre, des del dissabte 8 pel matí fins diumenge 9 a la nit.

Aquest llibre era la recopilació de la sèrie realitzada per Pablo Martínez Blanes Repàs de Rams publicades al blog de la banda entre març de 2019 i gener de 2020, a la qual se li va afegir col.laboracions, articles complementaris i abundant material fotogràfic. Al costat dels annexos de les plantilles de músics i programes de mà que ja van apareixer, s’hi inclou també un resum de les obres i els compositors més interpretats que abarca des de 1940 fins el concert d’enguany.

El llibre va estar patrocinat per l’Ajuntament d’Alcoi, Nirvel Cosmetics, S.L., Consum S. Coop. V., Filà Aragonesos i Rotary Club Alcoy. També hi van col·laborar: Círculo Industrial d’Alcoi, Viuda de Tadeo Juan, S.A., Astemsa, Biopolímeros Maya, S.L., Tu Dirás, S.L., Plásticos Erum, S.L. i Radio Alcoy, S.L. Abans i després de la Fira, es trobarà també a la Llibreria Llorens, al preu simbòlic de 3 €.

‘Una amistat reial’ amb motiu del 75é aniversari de la mort de Camilo Pérez Monllor

Recuperem l’article de Pablo Martínez publicat a La Nostra Festa, edició 2022 del periòdic El Nostre al voltant del pasdoble El Ksar-el-Kebir, de Camilo Pérez Monllor

Alfonso XIII
Alfonso XIII mira a les kàbiles desfilar amb banderins i músiques -Revista Nuevo Mundo, 12.01.1911. Foto cedida per Pep Camallonga

 

 “El Soberano revista las tropas, entre el entusiasmo delirante de la muchedumbre. Conoce al Maestro de otras ocasiones. Y al llegar frente a la Banda militar, Alfonso XIII, todo afabilidad y simpatía, saluda al Músico Mayor:

  • Hola, mi buen don Camilo; mi fiel amigo; la mano, querido Director.

El Monarca, con su borbónica sonrisa, tiende su diestra a don Camilo Pérez Monllor, que iluminado y azorado estrecha la mano real fuertemente, rendidamente, amorosamente.

Terminado el acto oficial, el Maestro llega a su casa, emocionado, orgulloso y tras referir el suceso clama a su mujer:

  • Guarda ese guante, como guardar puedas cuanto más ames. Con él he estrechado la mano de mi Rey.”

La visió quasi viscontiniana del mestre Pérez Monllor que ofereix aquest fragment correspon al text que l’escriptor Rafael Coloma Payá li va dedicar en el concert-homenatge que la Corporació Musical Primitiva va tributar a l’autor de Baix la figuera. Es va celebrar el 23 de febrer de 1947 al Teatro Circo amb motiu de la seva mort recent el 4 de gener, un mes enrere. En paraules de l’escriptor, per a don Camilo aquesta salutació reial va ser “uno de los más gratos y felices momentos de su vida”.

Camilo Pérez Monllor, moro
Camilo Pérez Monllor (Alcoi, 1877-Madrid, 1947)

El fet va succeir amb màxima probabilitat el març de 1915[1] en una de les visites oficials que el monarca va realitzar a Andalusia amb parades a la província de Cadis. Dues d’elles, a San Fernando i Jerez de la Frontera, mentre el músic alcoià es trobava al capdavant de la banda de música del I Regiment d’Infanteria de Marina del Terç Sud a San Fernando (Cadis).

Una de les proves més evidents d’aquesta amistat seria la composició del pasdoble El Ksar-el-Kebir el novembre de 1911. El títol fa referència a la ciutat marroquina d’Alcazarquivir que es podria traduir com a ‘gran fortalesa’. Aquell any, Pérez Monllor era músic major de segona i va viatjar fins Larache per a residir al campament Sidi-Aissa ben el Kasem situat a l’esmentada Alcazarquivir a uns 30 quilòmetres.[2] En aquest lloc va compondre el pasdoble basat en la recopilació de cants moruns i espanyols, el qual va dedicar «A S.M. el Rey Don Alfonso XIII«, amb la inclusió de dolçaines evocant les marxes mores dels tabors[3], en un procès d’absorció d’aquelles músiques que aflorarien en la posterior i tant volguda Uzúl el-m`sélmin-L’entrà dels moros. Evidentment, no s’ha de confondre amb El Ksar el Yedid, basat en melodies granadines i molt més conegut i interpretat, sobretot, en les festes d’Alcoi i comarca.

La peça es va poder escoltar per primera vegada (almenys a Alcoi) en el concert de Diumenge de Rams de La Primitiva el 2015, sent director titular Àngel Lluís Ferrando. Aquesta primera audició va ser possible gràcies a les investigacions i gestions de José María Valls Satorres, el qual va localitzar la partitura original a la biblioteca del Palau Reial a Madrid, on apareix en una cuidada enquadernació amb cobertes vermelles i títol i dedicatòria en or.[4]

Al 75è aniversari de la mort d’aquest insigne músic alcoià, hem volgut ressaltar la rellevància de la seva figura amb aquest moment anecdòtic i consegüent poc conegut pasdoble. En aquest any tan especial, esperem i desitgem siga una bona ocasió per parlar del seu perfil i obra, la qual tan sols coneixem en la seua vessant més festera.

Pablo Martínez Blanes

 

[1] Es pot veure notícia en La Época (16/03/1915)

[2] L’historial militar de Camilo Pérez Monllor es troba fotocopiat al llegat d’Ernesto Valor en procès de catalogació que conserva el CIM Apolo.

[3] Unitat de tropa regular marroquina al servei de l’exèrcit espanyol durant el protectorat, composta per diverses companyies. (RAE)

[4] Sobre aquest fet i acompanyat d’una completa biografia, es por consultar l’article que el mateix José María Valls va dedicar a Camilo Pérez Monllor al blog de la Corporació Musical Primitiva https://primitivadealcoy.com/2015/02/27/jose-maria-valls-satorres-deconstruint-uzul-el-mselmin-vii/

«Repàs de Rams», novetat editorial de La Primitiva

El llibre, totalment gratuït, per als assistents al concert de Rams i juntament amb el periòdic El Nostre del dijous 14 d’abril

LA PRIMITIVA - PORTADACIM Apolo. Per iniciativa de la Junta Directiva de la Corporació Musical La Primitiva, les diferents entregues de la sèrie realitzada per Pablo Martínez Blanes Repàs de Rams publicades al blog de la banda entre març de 2019 i gener de 2020, tindran edició impresa a càrrec de Més Ciutat, S.A. El resultat, el llibre Repàs de Rams, 80 anys de música festera amb La Primitiva, de 128 pàgines, una recopilació a la qual se li han afegit col.laboracions, articles complementaris i abundant material fotogràfic. Al costat dels annexos de les plantilles de músics i programes de mà que ja van apareixer, s’hi inclou també un resum de les obres i els compositors més interpretats que abarca des de 1940 fins el concert d’enguany.

El llibre serà lliurat gratuïtament als assistents al concert de Diumenge de Rams del 10 d’abril al Teatre Calderón, o posteriorment junt amb el diari El Nostre en l’edició avançada per les vacances de Pasqua del dijous 14 d’abril. Des d’ací, la nostra gratitud als patrocinadors que han fet possible aquesta edició: Ajuntament d’Alcoi, Nirvel Cosmetics, S.L., Consum S. Coop. V., Filà Aragonesos i Rotary Club Alcoy. També hi han col·laborat: Círculo Industrial d’Alcoi, Viuda de Tadeo Juan, S.A., Astemsa, Biopolímeros Maya, S.L., Tu Dirás, S.L., Plásticos Erum, S.L. i Radio Alcoy, S.L. Tota una novetat editorial per a la família musical de La Primitiva en un projecte que no va veure la llum el 2020 per la crisi pandèmica.

En el 75é aniversari de la seua mort: ‘Lección ante la vida de Camilo Pérez Monllor’, de Rafael Coloma Payá

Recordatori CPMonllorEl 4 de gener de 1947 moria al 17 del carrer madrileny de Fernán González el músic Camilo Pérez Monllor a conseqüència d’un tumor intestinal amb 69 anys. Tal com assenyala el diari ABC del dia següent, el cadàver va ser conduït al cementeri Nuestra Señora de la Almudena a primera hora de la vesprada abans de la Cavalcada de Reis.

A Alcoi es va celebrar un solemne funeral el 23 d’aquell mateix mes a la parròquia de Sant Maure i Sant Francesc amb la participació de les músiques de capella Santa Cecília, Nova de l’Iris i Primitiva, les quals van interpretar la Missa de Rèquiem de Perosi. Molt afectades la societat Apolo, la filà Abencerrajes i La Primitiva van decidir celebrar un concert a la seva memòria. Finalment, es va celebrar el 23 de febrer al desaparegut Teatro Circo amb una primera part en què s’interpreta L’Arlesiènne de Bizet i una segona dedicada al mestre alcoià. En programa apareixen el pasdoble Nanos i chagans; la marxa fúnebre Mater Dolente, el Capricho español i Uzúl el m’selmin (L’Entrà dels Moros). En el transcurs del concert, l’escriptor i periodista Rafael Coloma Payá li va dedicar unes paraules que foren recitades i impreses sota el títol Lección ante la muerte de Camilo Pérez Monllor que hem volgut recuperar amb motiu del 75è aniversari de la seva pèrdua.

«Murió el Maestro. Plegáronse sus ojos azules una mañana fría madrileña, en la más amarga de las ausencias. Ya había en los balcones, esperando, zapatitos y paja. Gozo y risa, rimaban estrofas de ilusión juvenil. Tras los cristales, empañados de frío, las almas blancas de los niños presentían un galopar de herraduras de oro y tres coronas reales. Cuando aun villancicos y rabeles no habían apagado sus cánticos y la inquietud en la niñez era más tensa, Camilo Pérez Monllor moría lejos de su tierra, con el pensamiento puesto en esta aglomeración urbana, en esta factoría industrial y en San Jorge, que un día operara sobre los pelados montes el Milagro y la Victoria.

A la mente del Maestro acudirían en tropel esos detalles de su vida, minúsculos y singulares detalles, capaces de definir la magnitud de su grandeza.

Fue uno de los conciertos celebrados aquí. Sobre los atriles de los profesores, la instrumentación de Fontinens. Camilo Pérez Monllor abre la página primera, donde hay letras y notas de su padre. Ataca la banda. Van sucediéndose los periodos. El Maestro tiene una mano sobre la caligrafía del pentagrama. Sus ojos están fijos en la lectura de los pasajes. No vacila, ni mira a nadie. Ya irán por buen camino los músicos. Deleitándose con lo que oye, mantiene un vivo coloquio con su progenitor. ¿Qué se dirían padre e hijo? El Maestro llora. Llora, quietos los brazos, gacha la cabeza, alto el corazón. Y así le coge de improviso el final, despertándole bruscamente del tierno y mudo diálogo, los aplausos del público.

1928
Camilo Pérez Monllor fue director de La Primitiva entre 1928 y 1933

Era el Maestro muy joven. La milicia prendió en él como un tributo de vasallaje a la Patria. Dirigía y mandaba la Banda Militar de San Fernando. Hacía a diario ensayar a los músicos. Su arte, rigorista, imponíase a todos, pese a su juventud, ante un círculo de profesores abnegados y maduros. Todos los grandes autores desfilan por los atriles de la banda militar. Sobraba todo aquello, pues no había de ser interpretado jamás. Su talento y disciplina aguantaban la paciencia de sus subordinados.

Un día, terminado el ensayo, un viejo músico se acercó al maestro y le inquirió:

– Don Camilo, nunca tendremos ocasión de tocar estas piezas.  La banda no da concierto alguno. ¿Por qué tanto ensayo de obras clásicas?…

El Maestro, todo gravedad, respondió:

-No tocamos para dar concierto alguno. Tocamos para que yo me deleite.

La respuesta, sentenciosa, fue una proclamación definitiva de su alma exquisita y artista, que pese a su juventud, se imponía severa ante la madurez de sus subordinados.

Jerez de la Frontera espera engalanada, como una novia en nupcias, la llegada del Rey de España. Brillan al sol claro de Andalucía banderas y reposteros. A rendirle honores al Monarca acuden tropas del Regimiento de San Fernando, con su glorioso tafetán morado de noble ejecutoria. Como en las bodas reales, tienen ahora en Jerez las milicias de San Fernando puesto de honor, con su Banda, al frente de la cual va Camilo Pérez Monllor, noble, apuesto, guantes blancos y uniforme azul.

El Soberano revista las tropas, entre el entusiasmo delirante de la muchedumbre. Conoce al Maestro de otras ocasiones. Y al llegar frente a la Banda militar, Alfonso XIII, todo afabilidad y simpatía, saluda al Músico Mayor

– Hola, mi buen don Camilo; mi fiel amigo; la mano, querido Director.

El Monarca, con su borbónica sonrisa, tiende su diestra a don Camilo Pérez Monllor, que iluminado y azorado estrecha la mano real fuertemente, rendidamente, amorosamente.

Terminado el acto oficial, el Maestro llega a su casa, emocionado, orgulloso y tras referir el suceso clama a su mujer:

– Guarda ese guante, como guardar puedas cuanto más ames. Con él he estrechado la mano de mi Rey.

Aquel guante blanco, con el que tuvo el Maestro uno de los más gratos y felices momentos de su vida, guardólo siempre Camilo Pérez Monllor, como se guarda una reliquia antigua o una gloriosa bandera vencedora en cien combates.

Es en el Retiro de Madrid, bajo la fronda verdosa de la arboleda. En el templete, la Banda municipal, a las órdenes del Maestro Villa, acaba de interpretar Triana de Albéniz. Una visión de colorido y sol meridionales se derrama sobre los macizos del Retiro.

El hijo de Albéniz, asistente entre el público, corre emocionado a felicitar a Villa, por la maravillosa ejecución de la obra de su padre. Villa ha dado vida a Triana, exclaman todos.  Pero alguien en la sombra, ignorado y ausente, es el autor de aquel triunfo. Villa, honrado, agradece al hijo de Albéniz los elogios y le dice:

– No es mí precisamente a quien se debe este triunfo, que tu padre ha obtenido. Triana ha sido interpretada por Camilo Pérez Monllor. A él se lo debes todo. Él ha instrumentado fielmente el pensamiento de tu padre.

Los aplausos del público fueron compartidos entre Albéniz muerto y Pérez Monllor ausente.

Y siguió riendo el sol en los macizos verdosos del Retiro.

tumba de C. Pérez M.
La tumba de Pérez Monllor en el madrileño cementerio de Nta. Sra. de La Almudena donde insólitamente no hay ninguna referencia a su nombre (Foto cedida por José María Valls)

Es también en otro concierto. Ya apenas Camilo Pérez Monllor pude tenerse en pie. Dirige su banda sentado ante el atril directoral. Va a interpretarse Tannhauser, que responde a un ideal teutónico, de poder y mando, pureza de raza, viva encarnación nacional de Ricardo Wagner.

El Coro de Peregrinos se deja oír quedo, suave, prolongado. Salta la atrevida armonía, que se diluye entre un acompañamiento de millares de notas. Y así, avanzando gradualmente, se llega al final. Pérez Monllor, desde su asiento, ha ido batuta en mano empujando a los profesores, entre riadas de notas ahora y suavidades sonoras después. El espíritu de la partitura cala muy hondo en su alma aristocrática. El ideal ario muévele los nervios. Y poco a poco, como obedeciendo a una voz imperiosa, se le ve llegar, paralelamente con la banda, al momento cumbre, al fortísimo de la obra. Sin saber cómo, el Maestro ha ido levantándose de su asiento. Las notas le han ido empujando. Ya está en pie. Su dolencia física desaparece, porque necesita fuerzas para seguir con sus manos elegantísimas el final del Tannhauser.

Y así, de pie, termina Camilo Pérez Monllor la bella página wagneriana, en una absorción de fuerzas, que la música del germano ha inyectado al cuerpo enfermizo del Maestro.

Yo he leído cartas postreras del Maestro. Toda su única ilusión era venir a Alcoy. Vivir en Alcoy. Morir en Alcoy.

Presintiendo quizás su final, deseaba ardientemente divisar el paréntesis rocoso del Barranc del Sinc y saber de la pina configuración de nuestras calles. Le ahogaba saberse lejos y enfermo. Al advenir las fiestas abrileñas, la queja se escapaba de sus labios y una imagen de San Jorge y una esposa enamorada disimulaban su tristeza. Era un alcoyano sin esa faramalla llorona, localista y provinciana de la terreta. Ambicionaba la tierra alcoyana, por lo que de sagrada para él tenía la casa donde nació, la tumba de sus padres y los recuerdos tradicionales que de niño inculcáronle en su corazón: la derrota de los moros, Chuan l’aixà, los terremotos del XVII y los lirios del Carrascal.

Amaba a Alcoy, a la manera como los grandes hombres amaron a su Patria.

Y aquí queda retratado Camilo Pérez Monllor.

Digamos que era bueno, noble, artista y patriota. Supo llorar ante la música de su padre, pasó ignorado ante el triunfo que le pertenecía, amó a su Rey y a su Patria, quemó a diario el arte de su alma, llevó siempre a su tierra y a su Santo metidos en su corazón. Fue capaz, por sí solo, de levantar la cultura de todo un pueblo y trazar, con el tesón de su espíritu disciplinado, la ruta musical que hoy contemplamos.

Murió de pena y de tristeza, en la sencillez de un piso recoleto madrileño, pensando en Alcoy. En este Alcoy que, digámoslo sinceros, soportó fríamente que Pérez Monllor huyera de su casco, para buscar en otros climas y otros hombres, cobijo y amparo.

Así murieron, tristes y melancólicos, Andrés Sempere, el gran retórico humanista; Luis Juan de Alzamora, Secretario de Don Juan de Austria; Gregorio Ridaura, beneficiado de la catedral de Valencia; Antonio Gisbert, pintor insigne; Juan cantó, director del Conservatorio de Madrid; Lorenzo Carbonell, héroe y laureado; Gonzalo Cantó, cantor de nuestro campanario; y tantos otros, prez y honra de Alcoy, que Dios o la incuria de todos nosotros hace que duerman la paz de la muerte lejos del pueblo que les vio nacer, esperando pacientes la mano de nieve que sepa devolverlos a nuestras entrañas.»

 

 

 

 

 

Dossier: «La música en la Cabalgata Real de Alcoy»

Trabajo de Juan Javier Gisbert Cortés publicado en el Extra de Navidad 2021-22 de El Nostre incluyendo una ampliación sobre nuestra banda. Nuevamente agradecer su generosidad por compartir su trabajo en nuestra página

Juan Javier Gisbert Cortés

Durante una larga conversación con el compositor José María Valls Satorres, surgió la pregunta sobre la música que se interpretaba en el pasado durante el acto de la Cabalgata de SS.MM. los Reyes de Oriente en Alcoy, sin que hubiera una respuesta contundente; la falta de información escrita y, sobre todo, el tiempo transcurrido ha ido disipando esta parte importante del aplaudido desfile. Casi resultaba obligatorio indagar en el tema.

En 2015, el compositor Ángel Lluís Ferrando Morales publicaba un pequeño librillo con el título de La Música de Nadal a Alcoi, (1) descubriendo en sus páginas los entresijos de este periodo que tanta fuerza y popularidad tiene en la ciudad, donde, además, se celebra la trilogía regia. Todo está disperso, sin un hilo conductor, ya que los directores de las bandas no encontraban la música adecuada a la celebración; por ello utilizaban los pasodobles de repertorio, basta leer la prensa local para confirmar este dato: “la música tocará piezas escogidas”.(2) Y después, poco o nada; tan solo algunas referencias a la participación de la Música Nova y Novísima; la utilización de trompas bélicas; la alternancia anual de las bandas en el acto; la presencia de alguna marcha procesional en los años cincuenta (A la memoria de Francisco Aznar); la interpretación de marchas moras en los sesenta (Chimo); y poco más. Destaquemos pues la interesante cita del desfile de 1907, aparecida en las páginas del periódico Ciudad: (3) “…para recibirlos en las afueras (de la ciudad), una comisión precedida de los heraldos de Alcoy y una banda de música, todos a caballo y con vistosos trajes de época”.

L'entrà dels Reis-portada (CPM)

La primera incursión de los compositores alcoyanos en este campo, tuvo lugar con el estreno de L’Entrà dels Reis (1913), celebrado con auténtico entusiasmo, y recibiendo Camilo Pérez Monllor muchas felicitaciones por tan acertada pieza musical. Casi de inmediato fue incorporada al desfile de “Les Pastoretes”, convirtiéndose en el caballo de batalla de la Corporación Musical Primitiva de Alcoy. Con el devenir de los años, y gracias a su popularidad, fue declarado himno oficial de la Cabalgata en 1974,(4) pasando años después, en 1985, a formar parte del cortejo real de manera ininterrumpida; sabemos que en las décadas anteriores también fue interpretada en alguna ocasión en la fría noche del cinco de enero. Esta popular obra de don Camilo ha traspasado modas y fronteras, convirtiéndose en el “leit motiv” del periodo navideño en nuestra ciudad.

¿Por qué este nulo interés de los compositores alcoyanos en el grandísimo acto de la Epifanía? Quizás por falta de potencia escénica, de lujo y organización (conseguidos, sin embargo, en épocas recientes gracias al esfuerzo colectivo e institucional), y, sobre todo, porque la fiesta de Moros y Cristianos devoró históricamente al resto de acontecimientos locales. Estos años de sequía, con falta de inspiración por parte de los compositores locales, fueron suplidos con ritmos poco adecuados con la celebración.

Vicent Agulló Pérez, músico de la Unión Musical, nos recordaba, que a inicios de los años sesenta, una ambulancia de la Cruz Roja o del Ejército, llevaba una estrella iluminada en el techo del vehículo, y dentro de ella, o detrás, estaba oculto un altavoz donde se podía escuchar El Sitio de Zaragoza, partitura de Cristobal Oudrid. Esta pieza, con seguridad, también sería interpretada por la banda del Regimiento Vizcaya antes del año 1961,(5) en que desapareció definitivamente de la ciudad, quedando las Cornetas y tambores que siempre estuvieron fieles a la cita.

Musics 60
Años 60, acompañamiento de los Reyes Magos, junto a sus compañeros de la Música Nova d’Acoi (Archivo familia Almería-Pintado)

Ante este tipo de preguntas, hemos requerido la colaboración de Ernest Llorens Climent (6), quien se ha volcado en ayudarnos en la confección del presente, desvelando, con su apoyo, una parte del misterio. En los tiempos de D. Antonio Mompeán, las regias figuras desfilaban al ritmo de Bonus Christianus (1972), de José María Ferrero Pastor, una obra brillante e intimista que respira un fuerte componente solemne y religioso; pieza que difundió Mompeán, como buen amigo del compositor, desde el pódium de la Unión Musical (de Educación y Descanso) de Alcoy,. Este director, también realizaría un arreglo de la marcha triunfal de Aida (Verdi), sirviendo estos pentagramas para el majestuoso acompañamiento.

Posteriormente, y bajo la dirección de José Miguel del Valle Galvañ (1991-2004), se interpretaba una versión bandística de la Marcha Radetzky, pieza obligada en este día, que vióse desplazada con la aparición del pasodoble Passen bones festes (1993), de Benedicto Ripoll Martínez. El autor de este confirmaba que la obra fue escrita sin pretensiones, para servir como pasacalle informal durante la felicitación navideña por las calles de Ibi, siendo estrenado por la Unión Musical Ibense, su banda. Unos días después, en Enero del siguiente año (1994), la Unión Musical de Alcoy acompañó al Rey asignado con los sones de estas melodías populares, convirtiéndose en un aplaudido éxito, debido, sobre todo, a la frescura de su ritmo.

También Gregorio Casasempere Gisbert, recordaba que, en su periodo infantil, escuchaba la interpretación de alguna marcha mora, aunque sin concretar ningún título. Esta versión refuerza la expresada anteriormente por Ernest Llorens Climent y otros veteranos músicos, además de constatarse en el periódico Ciudad, siempre un gran aliado en las investigaciones: “La banda de música Unión Musical que aireaba el hondo y jubiloso estruendo de la trompetería y los atables de una magnífica marcha mora (‘Chimo’)”.(7)

La Banda Sonora del Nadal alcoià_portada

La Corporación Musical Primitiva, en los años en los que participaba activamente durante el día de la Cabalgata, seguía haciéndolo con su archifamosa “Entrà dels Reis”, deleitando al público local y foráneo. Una pieza que siempre ha sido tarareada durante el trayecto debido a su pegadiza melodía. Aunque uno de los veteranos de la institución (Juan Seguí Seguí) apuntaba que, en tiempos de D. Fernando de Mora, alternaban esta con la marcha procesional A la memoria de mi amigo Francisco Aznar,(8) que imprimía solemnidad al desfile y servía para descansar a los músicos; con el andar de los años se incorporaron a estos menesteres Musical Apolo y El Petit Adolfín, de Blanquer Ponsoda, quien contaba con el director de la Primitiva como su mejor aliado.

Repasar y disfrutar el imprescindible libro firmado por José Luis Santonja Cardona, resulta de obligado cumplimiento, ya que en sus páginas descubrimos una nueva cita sonora: la presencia de la Banda de Tambores y Cornetas del Regimiento y de la Cruz Roja que intervienen en 1967.(9) A esta aparición habitual y documentada, habría que sumar la incorporación en los años cincuenta y de forma oficial de las bandas locales,(10) destacando la presencia de la Música Nueva y Unión Musical.(11)

Indudablemente, y para cerrar la ronda, teníamos que consultar a los veteranos de la Música Nova d’Alcoi. José Muriel Bravo y Valls Satorres confirmaban la utilización de los pasodobles de repertorio, al igual que la interpretación de alguna marcha mora. Antonio Llinares Llinares aportaba el título con el que desfilaban en los años setenta: Éxodo. Una fotografía publicada en el libro de reciente aparición Valls Satorres. Alcoy, su gran pasión, (12) nos desvela también que los músicos en los años sesenta iban atuendados con traje especial, o bien utilizando el oficial de las fiestas de Moros y Cristianos.

Y con estas noticias de la época en que la Cabalgata estaba organizada por Falange y el Frente de Juventudes, llegamos a una etapa cargada de nuevos bríos e ideas, gracias a la aparición de la Asociación de Amigos y Damas de los Reyes Magos (1969), encargada de reorganizar e impulsar esta deteriorada festividad. En 1974, y sensibles a la falta de partituras escritas “ad-hoc” para la fiesta que tutelaban, convocaron el primer concurso de pasodobles, siendo premiada la obra Los Reyes Magos de José Gómez Villa, partitura que en la actualidad permanece extraviada, y estrenada en el acto de “Les Pastoretes”, (13) aunque es muy posible que también sonara en la cabalgata. La pérdida de todos estos archivos institucionales es muy lamentable; esperemos que algún día afloren almacenados en un desván o nave industrial, pasando a enriquecer el patrimonio local.

Durante el periodo coordinado por esta entidad, sabemos (1977) que los soberanos disfrutaron con el acompañamiento de gaitas, tambores y trompetas,(14) las “majorettes” de Alicante iniciando el cortejo (1978), la Agrupación de Cornetas de Batoy (1980), o la participación de la Tuna de la Escuela de Peritos de nuestra ciudad; al igual que ocurrió en 1980, donde participaron las “Trompetas y tambores de Chiva, Ruzafa y el Vizcaya 21 de Alcoy”,(15) o, al año siguiente, que se contó con la presencia de bandas procedentes de otras poblaciones, como Bolbaite y Beniatjar (16); también en 1983 se contrataron tres bandas de la Canal de Navarrés (Sociedad Fomento Musical de Navarrés), según deja impreso el rotativo Ciudad. Aunque, tristemente, seguimos sin conocer las obras musicales interpretadas.

Los tiempos iban cambiando y se rompía esta inercia de aridez creativa al surgir una nueva partitura creada por Francisco Carchano Valor, quien firmó Barrabàs, un título muy sugerente y basado en el célebre villancico Barrabàs si vols venir. El autor acertó de pleno con este pasodoble fechado en 1979, y estrenado el cinco de enero del año siguiente,(17) convirtiéndose en un clásico, que perduraría durante algún tiempo. La Unión Musical, su antigua banda, fue la encargada de difundir el mismo durante los años 1980-1984.

En este año, los organizadores, con el Ayuntamiento de Alcoy a la cabeza, recaban la colaboración del joven Gregorio Casasempere Gisbert para que imaginara una “mise-en-scène” musical que diera fuerza e impacto al desfile. La cabeza de este hombre, siempre creadora, imaginó un impactante efecto auditivo “en el que participaron un número importante de gente joven, utilizando mucha percusión y diferentes elementos acústicos específicos (tubos de revestimiento de cableado eléctrico, que al ser volteados producían una vibración concreta y la incorporación de reclamos de pajaritos…”.(18) La prensa, nuestro Ciudad decía: “También llamó la atención el montaje de percusión que protagonizó Gregorio Casasempere, que como en toda innovación contó con detractores y con admiradores, si bien cabe reseñar que los niños, para quien está pensado el desfile, quedaron sorprendidos y maravillados por este cortejo tenebroso, sonoro e irreal que anunciaba la presencia de los tres Reyes Magos… Sorprendió con su montaje de percusión, en una estética negral del orientalismo y con un sonido arritmico pero impresionante, especialmente para los pequeños que seguían el desfile que se veían confundidos ante la magnitud de todos aquellos sonidos, acompañados por las trompetas rítmicas…”.(19)

La celebración del primer centenario de la Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy (1985), fue el punto de partida para que algunos creadores musicales pensaran en buscar la inspiración, y aportar nuevas melodías a la efemérides de los Señores Orientales. El contestano Enrique Torró Insa se fijó en el tema, y, por ello, comienza a ordenar sus melodías en el papel pautado, naciendo la marcha triunfal Cabalgata dels Reis (en Alcoy), estrenada en concierto, el 23 de diciembre de 1984, por la Música Nova d’Alcoi, momento que pudimos presenciar en directo. Aquella obra no gozó del respaldo del público, y cayó prontamente en el olvido, aunque contó con el estreno en el desfile regio de 1985, volviendo a las calles al año siguiente.

Portada JMValls

Con el terreno convertido en erial, el maestro José María Valls Satorres traza el punto de inflexión: la posibilidad de lucimiento y de acercarse de nuevo al paisanaje desde Madrid; este impulso le lleva a escribir la Fanfarria Nadalenca dels Reis Mags (1984), obra escrita y pensada para el primer centenario de la efemérides, y que dedica a la Unión Musical de Alcoy. La agrupación, dirigida estos años por Vicente Ivorra Pujalte (1985) difunde en el momento cumbre de la Epifanía la nueva creación del aclamado Valls Satorres. El autor, sin embargo, no quedó satisfecho con los resultados obtenidos.

Veinticinco años después de su estreno, revisaría las armonías, líneas melódicas y demás elementos de la partitura, pasando a llamarla Els Reis Mags (2010), y obteniendo, con ello, un mejor resultado y el calor del público. La revista editada por el Ayuntamiento decía: “La Unión Musical, concretamente, interpretó muy bien, y eso que no tuvo apenas tiempo de ensayarla, puesto que fue terminada una semana antes”. Durante varios años pudo escucharse de forma alterna con el pasodoble Aixà i forcat, también de su factura, un título basado en temas populares de la comarca, según apuntaba Ernesto Llorens.

Pero el inquieto José María, sigue imaginando, y aporta a la festividad un nuevo título: Cavalcada dels Reis Mags a Alcoi (1986), ahora con ritmos de fanfarria/marcha, sones que calan en el ideario popular. La Música Nova d’Alcoi es la entidad a la cual fue dedicada, su banda, que la estrenó de inmediato. De esta obra, hizo una versión para orquesta sinfónica a petición de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, que fue estrenada bajo la dirección de Alfonso Saura Llácer, (20) el 2 de enero de 2010, por la Orquesta Filharmónica de Botosani (Rumanía) en el Teatro Calderón de nuestra ciudad. Esta obra tendría que esperar para poder ser escuchada por las calles de Alcoy hasta el 5 de Enero de 2016, pasando a formar parte del fondo musical de la Agrupación Musical Serpis de Alcoy, encargada de difundirla durante el aplaudido desfile. Otro acierto de nuestro querido José María.

Y con la llegada del 125 aniversario de la Cabalgata, en 2010, el compositor alcoyano no duda en expresarse de nuevo musicalmente a través de su marcha/pasodoble Alcoi, cinc de gener, cuyo estreno tuvo lugar el 19 de diciembre de 2009, con la participación de las tres agrupaciones musicales alcoyanas. Valls no escatimaba elogios y en la dedicatoria afirmaba: «A la Societat Musical Nova d’Alcoi en el cent vint-i-cinc aniversari de la Cavalcada dels Reis Mags a Alcoi i als alcoians i alcoianes de tots temps que han fet gran aquesta festa». Días después, la Nova obtenía grandes aplausos con la interpretación de la misma por todo el recorrido, sobre todo gracias a la energía de sus compases y la vivacidad de la melodía.

Una nueva aportación a la “Festa dels Reis” salta a la palestra de la mano del joven compositor Alfonso Yepez Santamaría “Chipi”, un valor emergente de la música que va consiguiendo progresivamente elogios en su carrera. A su mano debemos la creación de Nit Màgica (2015), una marcha muy festiva y pegadiza pensada para la cabalgata y que forma parte del buen hacer de la Unión Musical de nuestra ciudad, a quien está dedicada la composición.

Casi a punto de cerrar esta breve aportación sobre “la festivitat alcoiana dels Reis”, podemos anunciar que Valls Satorres está preparando una nueva composición para la próxima celebración centenaria de la trilogía navideña: hablamos del Bando Real (1923-2023). Esperemos que la semilla sembrada “per un emprenyador” cobre vida e ilustre con su inspiración y buen hacer este importante acto.

Juan Javier Gisbert Cortés

Nota: Al cierre del presente trabajo y de la mano de “El Noticiero Regional” fechado el 3 de Enero de 1929, pudimos descubrir que “Durante el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos, la brillante banda de música “La Primitiva”, interpretará el antiguo pasodoble “L’Entrà dels Reis”, que su actual director don Camilo Pérez Monllor dedicó el año 1915 a la Sociedad “El Panerot”. Al llegar dicha cabalgata a la Plaza de la Constitución la mencionada banda ejecutará el pasodoble “El Noticiero Regional””. Un dato que corrobora la pluralidad de las obras interpretadas durante la historia del centenario desfile.

Citas:

1.- Ferrando Morales, Àngel Lluis: La música del Nadal a Alcoi. CAEHA. Alcoi, 2015

2.-Santonja Cardona, José Luis: La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Pag. 19. Ayuntamiento de Alcoy, 2010.

3.-Ciudad. 9-Enero-1979 (Bivia)

4.-Santonja Cardona, José Luis: La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Pag. 56. Ayuntamiento de Alcoy, 2010.

5.-Canalejas, Ricardo y Josep Lluis Santonja: Historias del Cuartel. P.p.108-115. Alcoy, 2021

6.-Llorens Climent, Ernesto: La Unió Musical d’Alcoi i la Cavalcada. Ciudad de Alcoy, 5-Enero-2006.

7.-Ciudad. Alcoy, 9-Enero-1970 (Bivia)

8.-Pablo Martínez, miembro de la Corporación Musical Primitiva de Alcoy e incansable investigador, nos decía: “En 2019, localizamos el guión original de esta pieza, el cual se conserva en los archivos de la banda “El Deliri de Gorga”. La obra está instrumentada por Julio Laporta Hellín y originalmente se titulaba “Marcha Regular” (1919), aunque se conoció durante décadas por “A la memoria de mi amigo Francisco Aznar”. La Primitiva, al no conservar los papeles pautados originales, hizo una reconstrucción a partir de los materiales dispersos existentes, apoyándose para ello, en los sueltos conservados en el archivo de Rafael Serra (padre). Los músicos Vicente Juan Sanoguera Rubio y Jaume Jordi Ferrando Morales hicieron posible la interpretación de la obra. La misma figuró en los atriles durante un concierto celebrado en la Torre de les Maçanes (2019), en un evento organizado por la FSMCV. La gentileza de los gorgueros hizo posible que la Vella tuviese el guion digitalizado”

9.-Santonja Cardona, José Luis: La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Pag. 46. Ayuntamiento de Alcoy, 2010.

10.-Santonja Cardona, José Luis: La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Pag. 50. Ayuntamiento de Alcoy, 2010.

11.-Ciudad. Alcoy, 10-Enero-1967 (Bivia)

12.-Gisbert Cortés, Juan Javier: Valls Satorres. Alcoy, su gran pasión. P.p. 87-88 Ajuntament d’Alcoi. Alcoy, 2021

13.-Santonja Cardona, José Luis: La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Pag. 56. Ayuntamiento de Alcoy, 2010.

14.-Coloma Payá, Rafael: Centenario de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Página 129. Asociación de Amigos y Damas de los Reyes Magos. Alcoy, 1985.

15.-Ciudad. Alcoy, 8-Enero-1980 (Bivia)

16.-Ciudad. Alcoy, 6-Enero-1981 (Bivia)

17.-Coloma Payá, Rafael: Centenario de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Página 136. Asociación de Amigos y Damas de los Reyes Magos. Alcoy, 1985.

18.-Conversación con Gregorio Casasempere Gisbert (21-Noviembre-2021)

19.-Ciudad. Alcoy, …-Enero-1984 (Bivia)

20.-Gisbert Cortés, Juan Javier: Valls Satorres. Alcoy, su gran pasión. Página 88. Ajuntament d’Alcoi. Alcoy, 2021

Nuestro agradecimiento a:

Vicent Agulló Pérez, José Luis Almería Pintado, Emilio Bou Pastor, Gregorio Casasempere Gisbert, Ángel L. Ferrando Morales, Antonio Llinares Llinares ,Ernest Llorens Climent, Moisés Olcina Berenguer, José Muriel Bravo, Vicente Sanoguera Rubio, Juan Seguí Seguí, Rafael Serra Moncho y José María Valls Satorres.

Va passar… el 21 d’abril de 1882

L’Asociació de Sant Jordi recupera la Cavalcada Històrica dels 40 Cavallers de Jaume I amb participació de les bandes alcoianes

Cavallers_1895
Els quaranta Cavallers de Jaume I en 1895 (Foto: Revista Festes 1971)

PMB. El proper diumenge 31 d’octubre es recupera en el marc d’un atípic però esperançador Mig Any un acte fester que va tindre el seu moment d’esplendor a la dècada dels 80 del segle XIX. Es tracta de la Cavalcada dels Quaranta Cavallers del Rei Jaume I, la qual arrancarà des del Camí fins al final de l’Avinguda del País Valencià per tal d’evitar aglomeracions de públic. La desfilada commemora l’arribada a Alcoi des de Xàtiva dels quaranta guerrers a cavall sota ordres de Jaume I per defensar la vila alcoiana dels atacs del cabdill àrab Al-Azraq a la primavera de 1276.

Aquesta Cavalcada es va celebrar per primera vegada el 21 d’abril de 1882 organitzada per un grup d’amics, socis del Casino Alcoyano, la qual degut a l’exit públic es va celebrar en anys successius fins a desaparèixer i ser recuperada el 1924 pel pintor Fernando Cabrera, assessor artístic de l’Associació. Esta reivindació va ser només per a un any perdent-se el seu rastre fins avui. Al menys en aquell 1924, la desfilada es va organitzar de la següent manera: heralds, trompeters, catorze almogàvers, banda de música, senyera, vuit representants de l’antiga noblesa alcoiana, representació del senyor Raimundo de San Juan, justícia, governador i Mossèn Torregrosa, banda de trompeters, quaranta genets armats amb piques, banda de música i dotze alcoians.

A la part musical, crida l’atenció l’entrada d’aquests Cavallers en la seva primera edició de 1882, els quals anaven acompanyats d’una banda de 142 places composta per músics de les tres corporacions: Primitiva, Nova i Novísima interpretant un pasdoble La señera del Rey Don Jaime, el qual està desaparegut ni es pot precisar el seu autor. En aquests anys, les aportacions alcoianes a la música festera estaven naixent de la mà de Juan Cantó o de Camilo Pérez Laporta, per la qual cosa no es pot descartar que el pasdoble siga d’algun autor valencià.

Aquesta Cavalcada es suma a la corrent revisionista d’alguns actes festers desapareguts que ha emprès aquests darrers anys l’Associació de Sant Jordi com va ser el de La Cucafera que es va celebrar en el marc de la Setmana Modernista alcoiana de 2019.

———-

Es pot consultar més dades sobre aquesta cavalcada a la Revista de Festes de Moros i Cristians de 1971 en l’article d’Adrián Espí Valdés La cabalgata histórica de los 40 caballeros del conquistador (pp. 55-56-57)

La part musical ha esta consultada al llibre de José María Valls, La Nova, historia de una banda de música alcoyana (pp. 196-197)

Historia de la Orquestina TBO, por Jaime Lloret Galiana

Jaime_Lloret_Galiana
Jaime Lloret Galiana homenatjat en Rams de 1978 i autor de la carta

Dins del llegat de l’arxiver Ernesto Valor que conserva el CIM Apolo, aparèixen alguns documents com aquest que hem volgut compartir. Es tracta d’una breu història de la trajectòria de l’orquestrina TBO que va néixer a l’Apolo contada de primera mà per uno del seus integrants, el recordat Jaime Lloret Galiana ‘senyo Jaume’. Escrit en una breu carta, seria algun encàrrec que li demanaria el propi Ernesto a Jaime per a uno dels seus articles de divulgació. Es per això que l’hem reproduit tal com està escrit originalment per a comprovar la bona sintonia que hi havia entre els dos músics. Estructurat en dos capítols de títol molt semblant, el primer es centra en l’origen de la denominació de la formació i del pas de ‘xaranga’ a ‘orquestrina’ i en el segon, parla de la trajectòria d’aquesta fins la seua desintegració en els anys 60

BIOGRAFIA DE LA TBO POR JAIME LLORET GALIANA

Amigo Ernesto: Abusando un poco de tu benevolencia, permíteme que te cuente el porqué y cómo salió la denominación de T.B.O. Allá va el asunto:

En el año 1928, se formó en La Primitiva una ‘charanga’ compuesta por jóvenes cuyos nombres eran: Francisco Pérez y Joaquín Torregrosa (clarinetes), Francisco García y José Olcina (trompetas), Ramón Doménech (fliscorno), Miguel Peidro (trombón), Vicente Colomina (bombardino), Jaime Lloret (tuba), Abel Martínez (caja) y Alfredo Richart (platillo y director).

Esta ‘charanga’ de momento actuaba principalmente en filaes pero también montábamos números de tipo bailable y, a tal efecto, hicimos un repertorio muy al día en aquel tiempo con, por ejemplo, los tangos A media luz, La última copa, La Porteñita, chotis, polcas, pericones, el pasodoble de Padilla Valencia, María, cómprame un negro, Si Vas a París, papá. Total, que hicimos un repertorio muy de la época. El conjunto se hizo muy popular y nos vino una, digamos, contrata para amenizar unas veladas teatrales que se hacían en el salón teatro que tenía el colegio de los Hermanos Maristas en la calle San Francisco. El elenco de compañía eran todos hombres. Aquello se hizo muy popular y tuvimos mucho éxito.

Esto llegó a conocimiento de algunos componentes de los Abencerrajes que se reunían particularmente los sábados por la noche en Apolo a tomar café con sus señoras. Por citar algunos, te diré Rafael Pascual ‘Confeti’, Simeón Pastor, Indalecio Carbonell, el señor Pepe Sanz y otros.

Estos amigos nos propusieron el amenizar estos ratos de amistad con ellos a lo cual accedimos la charanga. Lo hacíamos por amistad y simpatía con aquellas personas que nos apreciaban de verdad. Nos invitaban a café y dulces para todos y disfrutábamos un rato.

Y ahora va “aquello”. En el Iris también se formó algo parecido a lo nuestro y, al día siguiente de una velada de aquel grupo también jóvenes, se publicó en el periódico local El Noticiero Regional una pequeña crónica refiriéndose al conjunto, y decía el cronista “…los chicos parecían Pulgarcitos”. Nosotros, al día siguiente, comentando la “crónica” se le ocurrió a Miguel Peidro, el poeta “…bueno, pues nosotros no somos Pulgarcitos, somos T.B.O.”

Y como gustó la ocurrencia, al formarse la Orquesta, por unanimidad se aprobó la denominación. Te agradezco la paciencia, amigo.

PEQUEÑA HISTORIA DE LA ORQUESTA “JAZZ T.B.O.”

La Orquesta “Jazz T.B.O” se formó en Alcoy en el año 1929 y la integraban once componentes de la banda Primitiva cuyos nombres era: Luis Mataix Laporta (director y clarinete), Rafael Pastor Llácer (batería y clarinete), José Terol Llopis (saxo barítono y clarinete), Antulio Climent Aracil (saxo tenor y violín), Octavio Bou Valero (saxo alto y violín), Rafael Vallcanera Valls (trompeta), José Climent Aracil (trompeta), Vicente Colomina Seguí (trombón de varas), Víctor Barceló Tortosa (trombón de varas, batería y clarinete), Jaime Lloret Galiana (contrabajo  tuba) y Copérnico Pérez Romá (violín y banjo).

Los pianistas eran en distintas ocasiones Don José Salvador Llácer, Don Rafael Casasempere Juan, Don Gregorio Casasempere Juan y Don Alfonso Sellés Cabrera, en muy pocas ocasiones.

TBO 8-12-1928
La TBO en la Glorieta en 1928. D’esquerra a dreta: Jaime Lloret, Miguel Peidro, Vicente Colomina, Alfredo Richart, Ramón Doménech, Francisco Pérez, Rafael Pastor i Abel Martínez (Foto cedida per Miguel Lloret Rumbeu)

Como en muchos locales donde se actuaba no había piano, ingresó en la Orquesta Juanito Miró, un niño que triunfaba tocando el acordeón en unas emisiones infantiles que organizaba Radio Alcoy.

Como cantantes en distintas épocas, actuaron Miguel Baldó, Miguel Juan, Claudio Payá, Santiago Aracil “Jimmy” y el ya mencionado Víctor Barceló; y las féminas Ysa Sanjuan y María del Pilar, todos como titulares de la Orquesta.

La T.B.O. actuó en varias ocasiones, como orquesta espectáculo en escenarios de teatros, tales como el Teatro Calderón de Alcoy; Teatro Moderno de Cocentaina y Salón Teatro Buenos Aires de Relleu con artistas profesionales como eran Pura Negri, Teresita Marín, Pilarín Flora, Conchita Monteagudo y Marujita Torregrosa.

Los locales de actuación más frecuentes en Alcoy eran la Pista del Viaducto, Dependencia Mercantil, Círculo Industrial, Círculo Católico, Piscina Municipal, Monterrey, Salón del S.E.U. [El Hogar del Estudiante] y la Marquesina de Rafelet donde la Orquesta tenía el salón estable, hasta que ocurrió el triste suceso el día 2 de noviembre de 1950 que se derrumbó el edificio en construcción.

Después ya pasó la orquesta al Monterrey alternando con otros conjuntos de fuera, como también en la Glorieta de Primo de Rivera en las verbenas que se organizaban en el verano y solían actuar tres orquestas en la misma verbena.

Es digno de destacar las actuaciones que tuvo la Orquesta en el Pavelló Fester montado en la entonces Plaza Mayor con motivo de las fiestas de san Jorge en el año 1966 con siete días de actuación acompañando a artistas de la categoría de Raphael, Tito Mora, Jaime Morey, Salomé “Miss Yugoslavia” y el célebre Cassen.

Fuera de Alcoy actuó la Orquesta en Alicante, La Roda (Albacete), Jijona, Onteniente, Ibi, Bañeres, el Rancho Wilson en Muro y otros pueblos de la comarca.

Mención especial eran las actuaciones en nuestro Apolo con motivo de los bailes de Carnaval, Navidad, Fin de Año y Reyes. Estas veladas eran muy celebradas en nuestra ciudad, llenando los locales por completo de socios y no socios (por puro compromiso) ya que siempre se tenían que cerrar las puertas.

Octavilla_TBO
Lletra d’uno dels fox-trot que tocava l’orquestra (Foto cedida per Miguel Lloret Rumbeu)

Con el tiempo, se produjeron unos cambios obligados por circunstancias de la vida, ya que se dieron de baja por trabajo Luis Mataix, Rafael Pastor, José Terol y Octavio Bou.  Fue entonces cuando ingresaron para las vacantes de saxo los compañeros de La Primitiva Emilio Llácer Silvestre y José Colomer Perpetua. La vacante de director fue cubierta por Copérnico Pérez.

Años después y por tener que trabajar fuera de Alcoy dejó la Orquesta Víctor Barceló, y por fallecimiento de Vicente Colomina quedó el grupo sin puesto de trombón de varas y entonces, esta plaza la ocupó Gilberto Albero Segura y de batería Juan Camilleri Cambra. Posteriormente se dieron otra vez las bajas por fallecimiento de Rafael Vallcanera y Emilio Llácer y por enfermedad Antulio Climent.

Algún tiempo después, dejaron la Orquesta por voluntad propia Gregorio Casasempere y Copérnico Pérez pasando a cubrir el puesto de director Juan Camilleri. Fue entonces cuando se reestructuró la formación ingresando como pianista un joven estudiante de piano llamado José García Segura y para el puesto de director Jesús Oriola Soler, cantante y saxo tenor, que vino a Alcoy procedente de Madrid donde actuaba en un conjunto como profesional y quedó sin trabajo al disolverse el conjunto.

Oriola vivía muy de cerca el ambiente de música moderna y le dio a la Orquesta un estilo muy dinámico. Entonces nos propusimos el sustituir la denominación del grupo sin perder las siglas de T.B.O. por el de T.B.O’S. Así estuvo la Orquesta trabajando mucho tiempo, pero otra vez las circunstancias obligaron a hacer una sustitución y Oriola marchó a Madrid y en el puesto de éste ingresó como saxo Juan Rubio Gil y como cantante Jimmy.

Entonces quedó la Orquesta con los siguientes componentes: José García (pìano), José Colomer (saxo), Juan Rubio (saxo), José Climent (trompeta), Gilberto Albero (trombón), Jaime Lloret (contrabajo), Juan Camilleri (batería) y Santiago Aracil “Jimmy” (cantante).

Estos fueron los que el día 21 de mayo en el salón Monterrey en sesiones de tarde y noche en el año 1967 pusieron el punto y final después de tantos años a la Orquesta que se formó en 1929 y se llamó “Jazz T.B.O.”. Cabe reseñar que nuestro paisano y amigo Enrique Llácer Soler “Regolí” hizo algunas actuaciones con la T.B.O. en la Piscina Municipal antes de ingresar en el Conservatorio de Madrid como Catedrático de Percusión.

La Orquesta vistió siete modelos de uniforme; el primero, de chaqueta roja, corte smoking, solapas negras y pantalón negro; el segundo, smoking completo; el tercero, traje gris; el cuarto, chaqueta fantasía; el quinto, cazadora beige; el sexto, chaqueta tipo sahariana y el séptimo y último, blusa tipo bolero con cuellos y puños negros. Cada blusa de color diferente.

Esta es la pequeña historia de la Orquesta “Jazz T.B.O” recopilada por JAIME LLORET GALIANA.

1946
Moment d’una actuació en 1946 (Foto cedida per Miguel Lloret Rumbeu)

 

 

La Primitiva: una història escrita pels instruments, per Marc Sansalvador Pérez

El jove músic de l’Ateneu Musical de Cocentaina i alumne del Conservatori ‘Juan Cantó’ d’Alcoi ens fa un repàs d’alguns dels instruments més antics que conserva la banda

Marc Sansalvador
Marc Sansalvador Pérez (Cocentaina, 2004)

És sabut que la Primitiva d’Alcoi és una de les bandes més velles de tot el territori valencià, i no és cap exageració. Fundada l’any 1830 i hereva de la Banda de Milicianos Nacionales, ha sabut sobreviure els estralls del temps i tindre guardat un arxiu musical i instrumental incomparable per la zona. Per això, vaig proposar al meu estimat amic i professor José Antonio Garcia, poder indagar més en els materials que ofereix la banda, i que moltíssima gent ignora per considerar-ho obsolet i fòssil. Rebent el vistiplau per part de la Directiva, vaig tindre una oportunitat única de poder revelar els secrets que oculta aquesta banda.

Al dia 20 de maig de l’any 2021 vaig visitar per primera vegada l’arxiu musical i instrumental de la seu de la Corporació  Musical Primitiva, on, amb l’autorització del director de l’escola pròpia de la banda, José Antonio Garcia Casasempere, i amb companyia i ajuda de l’encarregat dels instruments de doble canya i clarinets de la banda, Antonio Paredes Vañó, vaig tindre l’oportunitat de documentar i interpretar tres instruments històrics que la mateixa societat té la sort de conservar: dos fagots de sistema Böehm o francés de la marca Brevet Trieber, d’una edat aproximada de cent vint anys, a causa del seu estat de funcionament, mecanisme, condició general i pel context temporal en el qual s’hagueren pogut usar aquests instruments, i també un corn anglés, datat un poc més prompte, cent anys.

fagot Brevet Triebert
El fagot Brevet Triebert

Aquests instruments estan en desús i considerats obsolets, ja que un dels fagots està en condicions irreparables per la degradació que ha sofert l’instrument mentre no s’ha usat.

L’altre fagot té més possibilitats de ser reparable, malgrat que puga ser interpretat amb moltíssima dificultat, encara que el fragment inicial de La Consagración de la Primavera de Stravinski es podia interpretar quasi íntegrament, llevat d’algunes notes selectes. Els suros de les claus es poden reemplaçar, i les claus poden ser reforçades i alguna, substituïda. Respecte al corn anglés, està en perfecte estat, només en una revisió general de tot l’instrument i una posada a punt, seria suficient per a poder ser usat de nou.

La segona expedició a l’arxiu organològic de la Corporació Musical Primitiva alcoiana va resultar en una àrdua i aprofitable vesprada de documentació d’instruments i aprenentatge juntament amb el company Antonio Paredes Vañó, on descobrirem misteris resguardats en instruments rovellats, dins de fundes incògnites i abandonades pel cruent pas del temps, desvetlant instruments estranys i molt inusuals, que per als músics més joves, poden semblar relíquies brutes sense valor gaire, però als més veterans poden despertar reminiscències sobre anys passats en un vol, què fan recordar amb bells records aquelles èpoques musicals que nosaltres ja no tindrem l’oportunitat de palpar.

Tuba en fa
La tuba en Fa C.A Schuster

Entre els instruments que van ser documentats, voldria destacar-ne dos. El primer d’ells, és una tuba en Fa, de la marca C.A Schuster, i probablement és un dels instruments més antics que es conserve a la zona  de l’Alcoià-Comtat, i dels més inusuals, ja que el sistema de claus i broquet que ha sigut extirpat de l’instrument, està orientat cap al tub estret de la tuba, i no cap a la campana. Aquesta deducció va ser certa per les marques de guerra que posseeix l’instrument i per una fotografia encontrada a l’Instagram de l’historiador alcoià Vicent Luna i Sirera, d’una cercavila recorrent Alcoi a la fundació de la Segona República, on es pot veure un tubista tocant aquest instrument amb la forma mencionada de l’instrument. Crec, que aquest instrument mereix especial atenció i apel·le a què se cerque una forma de fer-lo funcionar de nou, ja que una relíquia així deu meréixer un tracte més apropiat pel seu valor històric.

Saxo
Saxo greu J. Rampone

El segon, un saxòfon baix o greu en Si Bemoll de la marca J. Rampone, fabricat al ben entrat segle XX. Aquest instrument és reconegut pels membres més veterans de la banda, ja que fins ben entrat l’any 2010, s’usava molt freqüentment per demanda dels directors del segle XX, més notablement Gregori Casasempere Gisbert, qui va portar endavant una tasca de recuperació intensiva d’obres festeres i simfòniques per a banda molt fructífera no només per a la mateixa banda, sinó també per a tot l’àmbit bandístic del País Valencià. Aquest instrument està en condicions mediocres, ja que el pas dels anys ha fet que el sistema de claus i sabatilles resulte obsolet vers les noves innovacions que les grans marques realitzen sobre la creació d’Adolphe Sax. L’última menció sobre l’ús d’aquest instrument va ser l’any 2017, quan l’Ateneu Musical de Cocentaina el va demanar per a fer-lo servir al Concert de Festes i al I Certamen de Música de l’Associació Sant Jordi d’Alcoi, ja que les obres Ibn Jafaixa d’Enrique Castro i Catarsis de Josep Vicent Egea el requereixen al gran elenc instrumental bandístic.

Passacarrer Nova
Foto comentada en el text on es pot veure la tuba en Fa en un grup de La Nova on apareix Joan Valls tocant la caixa. Passacarrer de celebració per la instauració de la Segona República

Sincerament, pense que Apolo ha fet una gran gesta en quant als instruments històrics es refereix, ja que és una de les poques societats musicals que conserva tantes rareses històriques organològiques, per desgràcia moltes d’elles estan pseudofossilitzades, ja que el dur pas del temps ha fet que muiren i passen a ser testimoni d’una era bandística que no tornarem a recuperar per la complexitat que requeriria aconseguir tots els instruments, que una vegada foren imprescindibles per a les bandes.

Per últim, agrair a la Junta Directiva de la CIM Apolo, presidida per Enrique Esteve Verdú, que ha pogut obrir-me les portes de la més veterana banda alcoiana; a Antonio Paredes Vañó per haver-me mostrat l’arxiu instrumental de la banda, on s’ha pogut centrar el treball de documentació; i finalment a José A. Garcia Casasempere, qui m’ha donat la possibilitat de fer aquest treball en la Primitiva, on m’ha ajudat en tot el que ha pogut dins de les seues capacitats i m’ha donat l’oportunitat d’escriure aquest text que esteu llegint. Gràcies, Apolo.

A %d blogueros les gusta esto: